Contents utbud

Isabel Moretti

Isabel Moretti

ISABEL MORETTI

Isabel Moretti har under 20 års tid arbetat på högsta politiska nivå inom regeringskansliet, riksdagen, EU-parlamentet och EU-kommissionen. De senaste åren har hon varit chef för påverkansarbetet inom miljö och energi på en av Sveriges främsta intresseorganisationer. Den främsta drivkraften är att leda utveckling, skapa opinionsbildning, och förflytta komplexa organisationer och påverka politiska beslut. Isabel har under många år ägnat sig åt ledarskapsutveckling med särskilt betoning på organisationsförändring.

OMVÄRLDSANALYS

Att omvärlden är i ständig förändring – det vet vi. Men vad är det som händer? Och vad ligger runt hörnet när vi går ännu längre in i globalisering, urbanisering och digitalisering? Hur samspelar politik och ekonomi? Vilka olika strategier har olika nationer för att fortsatt vara spelare och ha inflytande? Och hur påverkar de stora megatrenderna oss i våra företag och organisationer. Eller till och med som individer? Vilka reaktioner och beteenden behöver vi lära oss att hantera? Och hur påverkas förankringsprocesser och beslutsvägar?

POLITIK OCH OPINIONSBILDNING

2018 är ett valår och många ögon kommer att riktas mot våra politiska partier. Hur driver egentligen ett parti sina frågor. Vem är det egentligen om har makten? Är det så att våra politiker tappat ledarskapet och inte förmår adressera samhällets stora utmaningar? Eller handlar det om att tron på politiken som ledare och auktoritet är ifrågasatt och makten finns någon annanstans? Och hur kan man som intresseorganisation påverka den politiska agendan?

OPERATIVT LEDARSKAP

Organisationer består ytterst av en grupp människor. Hur vi än organiserar oss så är det ändå människors behov och beteenden som vi ytterst behöver hantera för att få en organisation att leverera på resultat och produktion. Att enbart fokusera på strukturer är inte tillräckligt. Vi som ledare behöver också förstå människors och organisationernas beteenden och skälen till dessa; hur ska den enskildas behov ställas mot gruppens? Eller lokala perspektiv mot de centrala? Finns det klyftor mellan stad och landsbygd och hur påverkar det i sådana fall en organisation? Fel hanterat kan det skapa svårhanterade konflikter och polarisering mellan olika intressen eller grupper. Rätt använt kan det vara en oerhörd styrka att ha tillgång till flera olika perspektiv

MER OM ISABEL MORETTI

Isabel Moretti har sina rötter både i de värmländska skogarna och den brasilianska södern. Med svensk mamma och brasiliansk pappa som reste världen runt växte hon upp på 3 olika kontinenter med olika språk, kulturer och religioner närvarande. Detta har präglat hennes yrkesval och hon hamnade därför redan som 25-åring i det politiska centret Bryssel. Hon är utbildad agronom med miljö- och jordbrukspolitik som fokusområde. Intresset för politik, ledarskap och förändringsarbete har blivit allt större fokus och idag är föreläser hon inom dessa områden enskilt eller tillsammans med Robert Karjel.

Print Friendly, PDF & Email