Contents utbud

Robert Karjel

Robert Karjel – bäst under pressade förhållanden

Robert Karjel är helikopterpilot och har bland annat tjänstgjort i Adenviken och Indiska oceanen för att bekämpa Somaliska pirater på uppdrag av FN och EU. Han är även författare till flera spänningsromaner samt föreläsare om hur organisationer framgångsrikt kan möta nya uppgifter. Robert Karjel bor med sin familj i Tyresö utanför Stockholm. Han är helikopterpilot och överstelöjtnant i flygvapnet. Karjel är den enda svenska pilot som har utbildats vid amerikanska marinkåren och flugit deras attackhelikoptrar.

Våren 2010 var Robert Karjel posterad i Adenviken vid den somaliska kusten. Han hade fått i uppdrag av FN och EU att leda sin helikopterdivision i arbetet med att bekämpa de pirater som fanns i området. Inför uppdraget i Somalia fick han mycket kort tid på sig att förbereda sig och sitt förband på insatsen. Organisationen var då präglad av tidigare misslyckanden inom försvarsmaktens helikopterverksamhet, där prestigeprojekt kraftfullt försenats och många kollegor omkommit i flyghaverier.

Trots förutsättningarna lyckades den fartygsstyrka som Karjel och hans division ingick i avvärja mer än 100 piratattacker och eskortera mat och mediciner till miljontals svältande i Somalia. Det är en prestation som rönt stor uppmärksamhet även internationellt.
2013 sätts ett nytt förband Robert har byggt upp med Black Hawk helikoptrar in i Afghanistan.

Robert Karjels uppskattade föreläsningar handlar om hur man får en organisation likväl som den enskilde medarbetaren att framgångsrikt möta helt nya uppgifter trots svåra yttre och inre förhållanden. Han ger inspiration och insikt i hur det ”omöjliga” kan delas upp i hanterliga delar utan att helheten förloras. Karjel visar hur ledare skapar framgångsrika organisationer genom att skapa drivkraft hos individen och hur man går från den enskildes rädsla att misslyckas, till en gemensam känsla av att vilja uppnå något stort.

Karjel ger insikter om betydelsen av att individen både är villig att ta ansvar, men också ges möjlighet att ta det. Han visar med konkreta exempel på hur lagsamverkan åstadkoms och hur beslutsprocesser under press kan förstås och underlättas. På sina föreläsningar har Robert Karjel ett utvärderingssnitt på 4,92 på en femgradig skala och han föreläser på såväl svenska som engelska.

Robert Karjel har civilingenjörsexamen i Teknisk fysik, har utbildats vid amerikanska Marinkåren och under 2005 var han Copeland Fellow vid anrika Amherst College i Massachusetts där han arbetade som författare.

Print Friendly, PDF & Email