Contents utbud

Mike Florette

Mike är utbildad i gruppsykologi samt ledarskap, coachning och retorik. Fingertoppskänsla, bredd, erfarenhet och engagemang är ord som brukar användas av dem som sett Mike Florette föreläsa. Florette har ett brett kunskapsregister och talar i ämnen som hur människor bemöter varandra (gruppkommunikation), kreativitet, inspiration och motivation.

En föreläsning med Mike skapar god stämning. Han belyser problemställningar från många olika synvinklar och hjälper oss att frigöra energi och kreativitet. Genom sin belysning får man en inblick i en helt ny Värld, i Mike Florette’s Värld och ett helt nytt sätt att tänka, mer analytiskt, planerat på ett strukturerat sätt.

Framtidens utmaningar ställer oss inför helt nya problem och helt nya sätt att attackera gamla såväl som nya problem. Problemlösning kommer att även gå hand i hand med andra värdeord som blir allt viktigare fr.o.m. nu och en massa år framåt.

Han understryker vikten av att våga, våga ställa sig upp och tycka annorlunda. Florette menar att det är arbetsplatser där det är lite “gnissel” som är mest kreativa och där resultat uppnås. Mike berättar varför du skall ta plats och varför du skall säga din mening.

Mike Florette är en av Sveriges mest inspirerande och efterfrågade talare. Mike skapar resultat och uppmuntrar till utveckling och förändring. Hans erfarenhet och etiska förhållningssätt är er trygghet. Med Florette är du säker på att få en av de bästa i branschen. Mike har medverkat i radio, tv, tidningar och är författare till “Tvärtom, Både och & Lite till” och “Oväder i hjärnan”.

Du vill samarbeta med organisation som har bra värderingar och ett bra bemötande. Grunden i ett bra bemötande ligger i konsten att lyssna, det har visat sig att organisationer där personal och medarbetare är bra på att lyssna lyckas bättre och att företag där man är dålig på att lyssna lyckas sämre.

2017-02-02 En helt ny fantastisk föreläsning

Hjärnan och Digitaliseringen!

Hur påverkar digitaliseringen våra hjärnor?
Hur påverkar digitaliseringen våra relationer på jobbet och privat?
Hur kan vi med kunskap om hjärnan hantera utmaningarna och maximera de positiva effekterna av digitaliseringen?

Hur påverkar digitaliseringen våra hjärnor?

Forskning har visat att hjärnan ganska snabbt börjar anpassa sig när vi knappar på våra mobiler. På ett sätt uppdaterar vi hjärnan genom användningen av ny teknik vilket är fantastiskt! Men det gäller inte hela hjärnan, de delar som hör till den sk reptilhjärnan är inte lika anpassningsbara, det handlar överlevnad, stressreaktioner och rädslor. De delarna styr våra liv på ett genomgripande sätt och om vi ignorerar det och tror att det räcker med att ha en ”digital strategi” på jobbet uppstår problem.

 

Hur påverkar digitaliseringen våra relationer på jobbet och privat?

Fördelen med digitalisering är att vi kan sköta våra relationer på distans, när det behövs. Men, det finns forskning av bl a Sherry Turtle på MIT som visar att människors interaktion och projicering på exempelvis sociala medier sker på bekostnad av fördjupad kontakt ansikte mot ansikte. Det här behöver uppmärksammas inte minst på jobbet. För att kunna ha ett bra och högpresterade team krävs att medlemmarna i teamet kan kommunicera direkt med varandra både med och utan digitala hjälpmedel. Det behövs för att skapa den tillit som är nödvändig för högpresterande team.

 

Hur kan vi med kunskap om hjärnan hantera utmaningarna och maximera de positiva effekterna av digitaliseringen?

Genom att lära oss hur hjärnan faktiskt fungerar kan vi dra nytta av alla de fördelar som digitaliseringen medför, vi kan “uppdatera” hjärnan. Vi kan också balansera de negativa effekterna genom att t ex respektera hjärnans behov av vila eller inkubationstid för att skapa nya idéer. När vi förstår att vissa delar av hjärnan är kvar på stenåldern kan vi också inse vad inte kan åstadkomma med digitalisering.

 

Häng med i Mike Florettes nya spännande föreläsning om den moderna teknikens svindlande möjligheter och utmaningar i förhållande till hur vår hjärna faktiskt fungerar! Mike ger konkreta exempel och verktyg för att få hjärnan och digitaliseringen att samspela på bästa möjliga sätt!

 

Mike är känd författare och föreläsare som syns flitigt i media. Alla hans föreläsningar är roliga, underhållande och baseras på den senaste forskningen inom neuropsykiatri och psykologi.

Print Friendly, PDF & Email