Contents utbud

Mattias LundbergMattias Lundberg är Leg, Psykolog, Leg Psykoterapeut, Docent i Psykologi vid Umeå Universitet, Författare, Föreläsare och Moderator. Mattias disputerade 1999 med en avhandling kring personlighet och uppfostran. Mattias har tidigare varit verksam inom psykiatrin och arbetat med rehabilitering i privat verksamhet. Mattias har tidigare varit verksam inom psykiatrin och arbetat med rehabilitering i privat verksamhet.

Dessutom har Mattias arbetat med chefs-och ledarutveckling, chefscoaching och utbildning, främst inom näringslivet. Just nu arbetar han som lektor vid intitutionen för Psykologi vid Umeå universitet. Han har arbetat mycket med föreläsningar och anlitas ofta som moderator och debattledare.

Söker du en psykolog med vilja och mod att ha åsikter så är Mattias den du söker. Hans förmåga att förklara psykologi på ett enkelt sätt är omtalad och han anlitas ofta därför av såväl media som företag. Mattias mål är att göra psykologin tillgänglig och attraktiv – för alla.

Mattias är en föreläsare som behärskar den svåra konsten att beskriva svåra psykologiska sammanhang på ett sätt så alla känner igen sig. Mattias är så långt från den stereotypa bilden av en psykolog man kan komma. Han bjuder gärna på sina egna erfarenheter för att visa hur vi människor fungerar, eller inte fungerar, i olika sammanhang. Med många exempel lockar han till goda skratt och nyttiga insikter.

Föreläsningar

Jäkla människa! – en föreläsning om alla jobbiga människor

Irriterar du dig på alla dessa jobbiga människor som bara ställer till det för dig? Har du liksom många andra funderat på varför de beter sig som det gör, och kanske ännu oftare; vad du skall göra åt det? Nu har du chansen att få svaren.

Det rädda ledarskapet

Ofta får vi höra hur man skall vara som ledare, och vilken ledarstil som är den bästa. Vad vi däremot sällan pratar om är effekterna av en osäker, rädd ledare.

Det är inte lätt att vara chef eller ledare, alla ställer krav och kanske framför allt ställer man höga krav på sig själv. De allra flesta ledare upplever ibland att man räcker till, att man inte lyckas så väl som man själv vill osv. Man har då blivit en ängslig och rädd ledare.

Den här föreläsningen fokuserar på det rädda ledarskapet. Föreläsningen identifierar olika effekter av det rädda ledarskapet, men framför allt fokuserar den på de strategier som kan behövas för att komma ur det rädda ledarskapet, och även på de strategier som gör att vi inte skall behöva hamna där.

Föreläsningen pratar också om arbetsgruppen och hur den påverkas och hur medarbetarna kan hjälpa chefen att bli en orädd ledare.

Föreläsningen bygger på boken ”16 typer av chefer – och vad de säger till psykologen” som utgavs i september 2010.

Alla är olika – utom jag!

-om personligheter och roller på jobbet

Man får ta folk som dom är och inte som man vill att dom ska vara! Det är lättare sagt än gjort. Man retar sig på personlighetsdrag an inte gillar, för att de är för olika en själv – eller kanske för lika. Det är mänskligt, men vad gör man åt det? Försöker ändra på sig själv – eller på andra?

Vår personlighet har avgörande betydelse för hur vi klarar oss på arbetet och det finns nog behov av alla möjliga typer på arbetsplatsen. Med många exempel ger föreläsningen åhöraren funderingar på varför vi gör som vi gör och vad våra arbetskamrater försöker göra åt det.

Om bara alla hade varit lika bra som jag…..

-om människor och varför de beter sig som de gör.

Hur ofta funderar man inte på varför människor är som de är? Varför gör de som de gör, och varför gör de inte som just jag vill? Det är jättetrevligt med människor, men de ställer till med en hel del stolligheter och man ställer sig frågan gång efter gång: Finns det verkligen hopp för mänskligheten?

Föreläsningen beskriver och raljerar med människan och dess beteenden. Den ger en inblick i den mänskliga hjärnan och vad som styr den till att agera på olika sätt. Föreläsningen utgår från exempel från mer eller mindre klassiska händelser och gör ett försök att beskriva vad det var som egentligen hände. Risken är stor att åhöraren känner igen sig själv, eller grannen, eller maken eller…

Print Friendly, PDF & Email