Contents utbud

Elizabeth KuylenstiernaElizabeth Kuylenstierna är en av Sveriges mest anlitade och uppskattade föreläsare. Hon föreläser både i Sverige och internationellt, på svenska och engelska.

Hon har rest land och rike runt under många år och pratat inför små och stora grupper och så vitt skilda branscher som lärare, brandmän, jurister, ekonomer, bankdirektörer, fotbollslag, forskare, ingenjörer, journalister, fastighetsmäklare, tandsköterskor, frisörer, barnläkare, försäkringsexperter, bilhandlare och sotare, för att nämna några.

Hennes ämnen är arbetsglädje, ledarskap, grupputveckling, teambuilding, kommunikation, relationer, motivation och bemötande. Hon berör attityder på arbetsplatser, förändringsprocesser, hur man får företag att lysa tack vare stolta medarbetare och hur bättre relationer i personalgruppen ger bättre prestationer och därmed även bättre resultat.

Föreläsningarna kan skräddarsys efter era behov och vara en kort inspirationsföreläsning eller ett flera dagar långt seminarium med workshops och fördjupning.

Elizabeth har under många år också riktat fokus mot barn och vuxna i barns omgivning, såsom föräldrar eller skol- och fritidspersonal. Bland annat har hon rest runt i Sverige och talat till tonårsföräldrar.

Gemensamt för hennes föreläsningar är de alltid är fulla av liv och karisma, av hopp och framåtanda. Hon är trovärdig, kunnig, engagerad, entusiasmerande och har en publikkontakt som få. Hon bjuder på roliga erfarenheter från sitt arbete med människor och lämnar ingen oberörd. Hon har flera gånger blivit nominerad till Årets Talare.

Konflikthantering:
Snarstuckna kommentarer, personliga påhopp eller trassliga missförstånd. Den ena säger för mycket och den andra för lite. Den ena pratar rakt ut och den andra inte alls. Ändå ska vi genom kommunikationen fungera så bra ihop att vi faktiskt lyckas leverera till vår uppdragsgivare varje dag!

En del av oss ägnar större delen av vår vakna tid tillsammans med våra kollegor, samtidigt som vi inte har samma tillit och trygghet som med dem där hemma.

Det är inte konstigt att det då uppstår konflikter, små som stora, när kommunikationen trasslar.

Elizabeth har sin terapeutiska inriktning på kommunikation, och då särskilt den som uttalas eller inte, under kris och konflikt. I denna föreläsning reder hon ut definitionen av konflikt samt hjälper er hur man kan lyssna aktivt på sin motpart för att vilja förstå, uttrycka er tydligt, tänka bortanför konflikten och faktiskt snabbare och smidigare komma till en lösning.

Grupputveckling:
Vad är det som gör att vissa grupper arbetar fokuserat på uppgiften, använder gruppens resurser som allra bäst, jobbar effektivt mot sitt mål och också når dit medan andra inte kommer längre än till småtjafs, interna missförstånd, brist på struktur och fokus är mer inriktat på personerna i gruppen än vilket jobb som faktiskt ska utföras?

Det handlar om gruppens utveckling och hur en arbetsgrupp kan gå från en samling individer som träffas för första gången till ett högpresterande team. Det handlar inte om att teambuilda genom att klättra i berg eller dela in sig i färgsnurror, det handlar om vad som sker i relationerna på kontoret, på bygget, på vårdavdelningen eller i lärarrummet en helt vanlig tisdag.

Många års forskning visar att den mellanmänskliga kommunikationen är enda vägen till grupputveckling. Att bli tydlig, ge varandra feedback, ha högt i tak och öppen dialog är några steg liksom att känna till hur grupprocessen går till, för att förstå sin egen del i en grupp och hur våra beteenden påverkar processen.

Elizabeth Kuylenstierna delar med sig av sina kunskaper i den här föreläsningen som passar på alla arbetsplatser, oavsett bransch, antal anställda eller nivå på företaget. Föreläsningen väcker tankar och kunskap, och öppnar upp för gruppen att ta vidare kliv i sin utveckling.

Feedback:
Ända sedan människans begynnelse när vi endast överlevde om vi tillhörde flocken har vi haft ett livsviktigt behov av bekräftelse, tillhörighet och att bli sedda. Det är behov som följer oss genom hela livet, som barn ganska påtagligt och sedan i vuxen ålder försöker vi hantera törsten efter återkoppling, kvitto på att vi betyder någonting, att vi finns.

Om vi visste hur mycket feedback betyder för motivationen och i nästa steg prestationen, skulle det stå längre upp på dagordningen. I Sverige är vi ofta rädda för att ge feedback i vår strävan att inte göra våra medmänniskor upprörda eller ledsna, orsaka dålig stämning eller konflikter. I själva verket är all feedback en önskan att fortsätta relationen och samarbetet, men göra några förbättringar eller förändringar för framtiden. Hur kan det vara dåligt?

Människor växer av feedback, ändå råder brist i kunskap hur man ger feedback, och hur man tar emot. Företag växer av att medarbetarna får feedback: de mest lönsamma företagen ger 20 % mer feedback än de minst lönsamma. Så vad väntar vi på?

Med humor och inspiration presenteras grunderna i feedback, fallgropar och vanliga misstag, liksom lyckoträffar och smarta tips som kan få oss att utvecklas långt över det förväntade.

Arbetsglädje:
Ingen söndagsångest, bara måndagslängtan? Alla känner sig bekräftade av chefen? Goda relationer och smidig kommunikation mellan kollegor? Idag ser många av oss jobbet som ett sätt att få en månadslön, men tänk hur det vore om alla verkligen var stolta över att få jobba just inom ert företag?!

Tänk hur det skulle vara på jobbet om varje medarbetare klev in på arbetsplatsen varje dag med lust och energi, fast besluten att göra sitt yttersta för att bidra till god arbetsglädje, motivation och lysande resultat?!

En skrämmande siffra som talar emot det scenariot är att endast en tredjedel av Sveriges anställda säger sig känna till sin arbetsgivares mål och visioner. Och en fjärdedel vantrivs på sina jobb så till den milda grad att de har stark söndagsångest.

På en hårt konkurrensutsatt marknad kan service, attityd och bemötande från personalen vara avgörande för framgången. Dessutom bidrar det till en stimulerande arbetsglädje för varje medarbetare.

Elizabeth Kuylenstierna delar med sig av sin erfarenhet från arbetet med många personalgrupper i en tänkvärd men underhållande föreläsning om hur vi kan förhålla oss till varandra och vårt arbete, hur vi kan blir stoltare medarbetare som har roligare på jobbet tillsammans.

Ledarskap:
En chef tar för vana att sänka alla varje dag, en annan höjer alla till stort självförtroende och enastående prestationer. En är aldrig där, en annan kontrollerar allt medarbetarna gör. Chefer kan entusiasmera, motivera, inspirera och utveckla sin personal men tyvärr också bryta ner, förminska, detaljstyra och få medarbetarna att helt tappa lusten.

Vilken slags chef vill du vara?

Till chef blir du utnämnd men ledare blir du när du får dina medarbetare med dig, vilket är något helt annat än chefsskap. Oavsett vad det kallas så finns olika ledarskapsstilar som passar i olika sammanhang och situationer, och den som kan växla mellan de olika och vinna personalens förtroende, få medarbetarna att växa och verksamheten att blomstra – den chefen har allt att vinna!

Under de år som Elizabeth arbetat med individuell ledarskapscoaching och chefsutbildningar har hon samlat på sig en rad handfasta lärdomar som hon delar med sig av, under en föreläsning full av reflektion, utveckling och utmaningar.

Självkänsla:
Perfektionism, prestationsångest och kontrollbehov sätter krokben för människors hälsa, långt mer än det resulterar i just perfekta prestationer. Visste ni att perfektionister hellre avstår om de inte vet med 100 procent säkerhet att de kommer att lyckas? Eller att människor som lever med perfektionister starkt påverkas av deras låga självkänsla och ständiga längtan efter att bli omtyckta?

Med ett nytt förhållningssätt till våra prestationer kan vi både skapa en inre trygghet och mental styrka samtidigt som vi faktiskt gör bättre prestationer än vi någonsin vågat drömma om. Då först kan vi lära av våra misstag istället för att de kostar energi, och vi blir mer avslappnade, har roligare, lever mer i nuet och fungerar bättre tillsammans med andra.

Elizabeths egen perfektionism höll på att kosta henne livet, nu lever hon sin dröm och hjälper andra att göra detsamma. Hon talar med mycket humor och träffsäkerhet, ger insikter och vidgade tankesätt i den här föreläsningen som bygger på succéboken Good enough (Forum 2009). Läs mer om boken här.

Den här föreläsningen har Elizabeth turnerat med både i Sverige och utomlands, och otaliga perfektionister har vittnat om att de efter att ha lyssnat till Elizabeth vågat förändra sina liv på många plan, i stort eller smått.

Print Friendly, PDF & Email