skapande

Johan Rheborg

Johan Rheborg

Johan Rheborg är en av landets populäraste komiker. Hans standup-turné ”Rheborg” kallades bland annat “fullständigt halsbrytande komik” (Expressen) och ”magiskt” (NSD). I början av 2015 var han aktuell i huvudrollen för ”En man som heter Ove”.

Johan är ständigt aktuell och julen 2017 har filmen Solsidan premiär, solsidan som fortfarande är en av de mest populära svenska serier som skapats.

Johan Rheborg är en av svensk humors mest centrala gestalter. Han har stått på standup-scener sedan 2006, spelat i otaliga filmer, pjäser och tv-serier och skapat flera älskade karaktärer, som Percy Nilegård, Kenny Starfighter och “Fredde” i “Solsidan”. Som manusförfattare har Johan skapat populära humor-serier som “Allt faller”, ”Jättebästisar” och ”Morran och Tobias” och han är dessutom en populär föreläsare.

Föreläsningen “Varför gör man det man gör?”

Johan Rheborg berättar hur Percy Nilegård blev till, om Killinggängets kreativa process och om avgörande händelser i unga år som fick honom att bli den artist, regissör och manusförfattare han är idag.

Under föredraget tar Johan med publiken på en mycket personlig resa tillbaka till sina första år i vuxenlivet. Öppenhjärtligt berättar han om motgångar som fick honom att växa upp på ett mycket brutalt sätt, och som resulterade i att han aldrig gav upp sina drömmar om att få arbeta med film och teater. Ur viljan att motbevisa de som haft fel föddes Johans kreativitet. Det är tack vare dessa motgångar vi idag kan räkna Percy Nilegård och Kenny Starfighter till några av den svenska populärkulturens höjdpunkter.

Johan berättar också om hur slumpen har påverkat hans karriär, om vikten av dåliga idéer och om hur läkarbesöken förändras efter 40. Allt med Rheborgsk värme och humor.

———– English ———–

Johan Rheborg is one of Sweden’s most popular comedian. His standup tour ”Rheborg” called among other things, ”complete breakneck comedy” (Expressen) and ”magic” (NSD). In early 2015, he is current as starring in the play ”A man named Ove”.
Johan Rheborg is a Swedish humors of the most central figures. He has been a famous standup comedian since 2006, played in numerous films, plays and television series and created several beloved characters, such as Percy Nilegård, Kenny Starfighter and ”Freddie” in ”solsidan”, one of the most popular Swedish tv-series in modern times. As a scriptwriter, Johan has created popular humor shows like ”Everything falls,” ”Giant Best Friends” and ”Morran and Tobias” as well as being a very popular lecturer.
The lecture ”Why do you do what you do?”
Johan Rheborg tells how ”Percy Nilegård” tv-series was made. About creative processes and critical events in his early years become to lead him to the artist, director and script writer he is today.
In ”the preferred”, Johan takes the audience on a very personal journey back to the first years of adulthood. Frankly, he talks about setbacks that caused him to grow up in a very brutal manner, which resulted in that he never gave up his dream of working with film and theater. It is thanks to these setbacks, today we can count Percy Nilegård and Kenny Starfighter to some of the Swedish popular culture figures in moder Swedish tv-series characters.
John also tell the audience of how chance has affected his career, the importance of bad ideas. Everything told with the typical charm, warmth and humor of Johan Rheborg.

Read more

Henrik Schyffert

Henrik Schyffert

Henrik Schyffert är serieentreprenören som verkar lyckas med allt han företar sig. Handlar detta om tur eller om ett helt medvetet och systematiskt sätt att arbetar?

Henrik har under hela sitt yrkesverksamma liv som frilansande kreatör nästa dagligen tvingats in i nya mer eller mindre konstiga gruppkonstellationer där han har förväntats vara skapande och kreativ. Hur gör man det och får ut maximalt av ett sådant samarbete är någonting som han har lärt sig genom åren och delar med sig av på ett rakt och roligt sätt. Att mentalt lämna utrymme åt kreativiteten är viktigt för att kunna tillåta ett fritt flöde strömma utan att idéer kritiskt granskats.

Med sin rättframma humor och raka sätt ger Henrik Schyffert er det ultimata föredraget om kreativitet. Betraktelser och komik varvas med underfundiga anekdoter och moment av allvar. Henrik förser varje publik med ett antal användbara kreativa verktyg för att snabbt nå den optimala kreativiteten.

Henrik är även en mycket engagerande, underhållande och professionell moderator och konferencier. Slutligen är Henrik även en ståupp-komiker av rang och förgyller gärna ert event med skratt.

Read more