Contents utbud

Myrna Palmgren

Myrna Palmgren blev utsedd till årets kommunalekonom 2012 för att hon satt resurs- och bemanningsfrågor på den kommunala kartan och arbetar idag för Region Skåne. Hon arbetar för en effektivare resursanvändning inom äldreomsorg med fokus på kunden och brukaren. Myrna Palmgren är matematiker och doktor i optimeringslära och hennes specialitet är resurs- och bemanningsfrågor.

I sin föreläsning betonar hon hur viktigt det är att cheferna styr upp verksamheten och inte minst schemaläggningen för medarbetarna. Syftet är att sätta fokus på brukarens behov. Det är brukarens behov som ska styra schemaläggningen, inte medarbetarnas önskemål i första hand. För cheferna handlar det om att fatta beslut som är jobbiga. Man blir inte alltid populär, men allt fler chefer inom den offentliga sektorn vet att det krävs.

Myrna Palmgren visar hur ni kan få en effektivare resursanvändning och se till att resurserna kommer till bäst användning.

Ur innehållet på föreläsningen

Planering och styrning
Produktionsverksamhetens övergripande processer
Planering på tre olika nivåer: Strategisk planering, taktisk planering, operativ planering
Sätt kunden i centrum
Ta reda på fakta
Minska variationerna

Bemanning
Vem bestämmer vårt bemanningsbehov?
Hur stort är bemanningsbehovet egentligen?
Hur vet du om det är rätt antal anställda?

Schemaläggning
Vad är chefens roll i schemaläggningen?
Vad krävs det för kunskaper för att bli schemaläggare?
Hur kan man få schemat att spegla vår värdegrund?
Vad är skillnaden mellan ett optimalt och ett effektivt schema?
Fördelar och nackdelar med fasta scheman och önskescheman?
Vilka är de vanligaste problem som schemaläggare råkar ut för?
Vad är rimligt att kräva av schemaverktyg?
Är matematiska schemaläggningsverktyg lösningen på våra problem?

Förändra befintliga scheman
Vilka steg behövs rent praktiskt för att åstadkomma schemaförändringar?