Contents utbud

Myrna Palmgren


Myrna Palmgren

Myrna Palmgren är doktor inom optimeringslära och arbetar med planering och styrning inom Region Östergötland. Tidigare har hon arbetat med bland annat bemanningsfrågor hos Östergötlands läns landsting, Region Skåne, och SOS Alarm. Myrna har konsulterfarenhet både nationellt och internationellt från en stor mängd olika verksamheter såsom t ex inom transport- och flygindustrin, SKL, Migrationsverket, Polisen, Ikea, de flesta landsting och ett stort antal kommunala verksamheter.

Myrna ingår i SKLs expertgrupp för ”Heltid som norm”. Hon utnämndes till årets kommunalekonom 2012 med motiveringen: ”Hon har på ett föredömligt sätt satt optimering, produktions- och bemanningsplanering på kartan inom den kommunala verksamheten”.

Myrna utbildar, föreläser och gör workshops.

Hon betonar hur viktigt det är att cheferna styr upp verksamheten och inte minst schemaläggningen för medarbetarna. Syftet är att sätta fokus på brukarens behov. Det är brukarens behov som ska styra schemaläggningen, inte medarbetarnas önskemål i första hand. För cheferna handlar det om att fatta beslut som är jobbiga. Man blir inte alltid populär, men allt fler chefer inom den offentliga sektorn vet att det krävs.

Myrna Palmgren visar hur ni kan få en effektivare resursanvändning och se till att resurserna kommer till bäst användning.

Att anlita Myrna är en sund investering, många organisationer förlorar en massa pengar och överanstränger humanresurser. En icke optimal planering och resursstyrning leder till misstro, utbrändhet vilket leder till att organisationen känns och blir mindre stabil.

Planering och styrning
Produktionsverksamhetens övergripande processer
Planering på tre olika nivåer: Strategisk planering, taktisk planering, operativ planering
Sätt kunden i centrum
Ta reda på fakta
Minska variationerna

Bemanning
Vem bestämmer vårt bemanningsbehov?
Hur stort är bemanningsbehovet egentligen?
Hur vet du om det är rätt antal anställda?

Schemaläggning
Vad är chefens roll i schemaläggningen?
Vad krävs det för kunskaper för att bli schemaläggare?
Hur kan man få schemat att spegla vår värdegrund?
Vad är skillnaden mellan ett optimalt och ett effektivt schema?
Fördelar och nackdelar med fasta scheman och önskescheman?
Vilka är de vanligaste problem som schemaläggare råkar ut för?
Vad är rimligt att kräva av schemaverktyg?
Är matematiska schemaläggningsverktyg lösningen på våra problem?

Förändra befintliga scheman
Vilka steg behövs rent praktiskt för att åstadkomma schemaförändringar?

Print Friendly, PDF & Email