Contents utbud

Kjell A Nordström

Kjell A Nordström

Dr Kjell A. Nordström is the interpreter of the new business world. His dynamic style has made him a highly appreciated speaker, and he has given keynote presentations in over 100 countries. The Global Gurus Top 30 Management ranking put him at number 22 worldwide and among the top 5 in Europe.

He suggests that our time is unique. We are probably at the beginning – not even the middle – of the fastest business model transformation since the 1850s.

»He is not your typical business guru – his revolutionary message is delivered in a revolutionary way.«

Dr Nordström has 25 years’ experience working with multinational companies and has served as an adviser and consultant to several large multinationals around the world. He holds a doctoral degree in International Business from the Stockholm School of Economics. His research and consulting focus on the areas of corporate strategy, multinational corporations and globalization.

Kjell Nordström has published four books and numerous articles on the internationalization process of firms. His book Funky Business (co-authored with Jonas Ridderstråle) sold more than 300,000 copies and has been featured on CNN and CNBC, as well as in numerous magazines and newspapers.

His latest book Urban Express, co-authored with Per Schlingmann, tells a story about a silent revolution, spearheaded by cities and women. The authors see multinational corporations being transformed into multi-urban corporations. They see ‘urban’ becoming the new black with mayors becoming the prime ministers of our era.

Kjell A. Nordström is an extremely sought-after lecturer. He is not your typical business guru – his revolutionary message is delivered in a revolutionary way. He enjoys everything from keynote presentations to leading smaller workshops with senior executives.

Besides public speaking, Kjell A. Nordström is also active as an investor and entrepreneur and runs a prominent Shakespeare theatre.

—————————————————————–

Dr Kjell A. Nordström är tolken i den nya affärsvärlden. Hans dynamiska stil har gjort honom till en mycket uppskattad talare, och han har gett Keynote-presentationer i över 100 länder. Global Gurus Top 30 rankning placerar honom på nummer 22 i världen och bland de 5 högsta i Europa.

Han föreslår att vår tid är unik. Vi är nog i början – inte ens i mitten – på den snabbaste omvandlingen av affärsmodell sedan 1850-talet.

”Han är inte din typiska affärsgurun – hans revolutionerande budskap levereras på ett revolutionerande sätt.”

Dr Nordström har 25 års erfarenhet av att arbeta med multinationella företag och har fungerat som rådgivare och konsult till flera stora multinationella företag över hela världen. Han har en doktorsexamen i International Business från Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning och rådgivning fokuserar på områdena företagsstrategi, multinationella företag och globalisering.

Kjell Nordström har publicerat fyra böcker och många artiklar om internationalisering av företag. Hans bok Funky Business (medförfattare Jonas Ridderstråle) har sålt mer än 300.000 exemplar och han har varit med på CNN och CNBC, liksom i många internationella och Svenska tidskrifter och tidningar.

Kjell A. Nordström är en extremt eftertraktad föreläsare. Han är inte din typiska affärsguru – hans revolutionerande budskap levereras på ett revolutionerande sätt.

Förutom att tala inför publik, är Kjell A. Nordström även verksam som investerare och entreprenör och driver en framträdande Shakespeare teater.

Print Friendly, PDF & Email