Contents utbud

K-G Bergström

K-G Bergström

MODERATOR OCH DEBATTLEDARE MED POLITIK OCH SAMHÄLLE SOM HUVUDÄMNEN

K-G Bergström är en av landets mest inflytelserika politiska reportrar med en gedigen bakgrund från SVT.
K-G Bergström tar uppdrag som moderator, debattledare, seminarieledare och föredragshållare där hans ämne är politik i alla dess former.

K-G Bergström har en fil.mag. i historia och statskunskap och började, efter några år som adjunkt, som självlärd och frilansande radioreporter i Norrbotten. Under många år (från 1978) arbetade K-G Bergström för Sveriges Television bland annat som utrikeskorrespondent i USA.

Så småningom blev han inrikespolitisk kommentator och under ett antal år ledde han sitt eget intervjuprogram i TV ”Rakt på med K-G Bergström”.

Under sin tid på SVT hamnade han regelbundet högst upp på alla listor över landets mest inflytelserika opinionsbildare, och han har vinnlagt sig om att aldrig umgås med makthavarna privat för att kunna bibehålla sin objektivitet.

Print Friendly, PDF & Email