Contents utbud

Fredric BohmFredric Bohm är psykolog, socionom, författare och stå upp komiker. Han pratar om ämnen som arbetsglädje, relationer, förändringar och hur man som medarbetare och människa kan ta kontroll över sin egen tillvaro. Fredric går in på bl.a. hur vi själva kan ta ansvaret för hur vi mår och vad vi vill göra av framtiden, allt med en observationshumor som bjuder in deltagaren att följa med från AHA till AHAAAAAaaaaa. Allt i högt tempo och med en koppling till det vi faktiskt vet om hur människor fungerar. Fredric befinner sig mellan två världar.

Han har en förankring i den vetenskapliga kunskap som finns kring vad som påverkar oss människor och vårt beteende, varför vi gör de val vi gör och hur vi gör för att påverka andra i vår omgivning. Men också en vana att arbeta praktiskt med att bidra till utveckling hos individer, grupper och organisationer. Kombinationen gör honom till en föreläsare som avslappnat rör sig från det vardagliga, lättsamma till det seriösa. Begreppet förändring kan inbegripa mycket. Det kan handla om positiva förändringar, som att få ett roligare eller mer givande arbete. En sådan förändring ger ofta energi och tillförsikt, man är nöjd. Men förändringar tenderar ibland att vara negativa, exempelvis som när man blir av med sitt arbete. Det som är viktigt i en sådan situation är att fokusera på det positiva och utvecklande i just den situationen.

Kombinationen av en bakgrund som äktenskapsrådgivare och som konsult åt organisationer ger Fredric bred erfarenhet av att påverka människor i många olika miljöer. Något han utnyttjar i sina föreläsningar, som tar fasta på allmänmänskliga fenomen och hur de yttrar sig i olika situationer.

Print Friendly, PDF & Email