Contents utbud

Eva GyllensvaanEva Gyllensvaan har 20 års erfarenhet av kundrelationer i internationell miljö genom sitt arbete på SAS och SAS Flight Academy. Som föreläsare talar hon inspirerande om interkulturell kommunikation, kulturmöten i hela världen, vikten av kundvård, kundservice och teambuilding och effekten av att skapa stimulerande arbetsglädje. Oerhört kompetent med sin långa erfarenhet föreläser Eva pedagogiskt och lättsamt sätt om sina expertområden där fakta blandas med anekdoter, kreativa övningar, glada skratt och aha–upplevelser, allt i ett medryckande tempo där ingen kan sitta oberörd!

Ämnen

Interkulturell kommunikation – att förstå andra kulturer
Kulturmöten – att lyckas i mötet med människor från andra kulturer
Att mötas över gränserna
Lagom-landet Sverige i andras ögon
Teambuilding- Arbetsgrupputveckling
Kundbemötande – framtidens viktigaste konkurrensvapen
Bättre kundbemötande – vägen till större arbetsglädje
Besvärliga kunder eller kunder med besvär?
Att vilja, att våga, att kunna ge ett personligt bemötande
Att lyckas i kundmötet
Vem är till för vem?

Eva Gyllensvaan har 20 års erfarenhet av kundrelationer i internationell miljö genom sitt arbete på SAS och SAS Flight Academy. Där byggde hon upp och ansvarade för produktområdet Human Relations Training Services, som bl.a. utbildar inom området interkulturella relationer och kommunikation.

Tidigare räckte det med att veta vad grannen tyckte och tänkte, idag måste man förstå människor från hela världen. Denna kunskap är ett av de viktigaste strategiska verktygen för att organisationer ska lyckas i framtiden. Det handlar både om möten på hemmaplan och ute i världen. Att förstå och hantera medarbetare från andra kulturer, att känna till seder och traditioner i leverantörens kultur, eller att veta hur kunderna på andra sidan jorden resonerar, blir nödvändiga kunskaper i vår multietniska värld. Att förstå sitt eget kulturella beteende är en annan viktig aspekt. Hur gör man för att skapa ett gott intryck och undvika att trampa i klaveret i internationella sammanhang? Genom att känna till de utmärkande dragen i den svenska kulturen och hur den ter sig i jämförelse med andra kulturer, blir man tryggare i det interkulturella mötet.

I en värld där både konsumtionen och konkurrensen ökar är förmågan att bemöta kunden på ett professionellt sätt ett av framtidens viktigaste konkurrensvapen. För att vara konkurrenskraftig krävs att man förstår kundernas behov och önskemål. Att vara ”kundbemötare” eller “servicegivare” är ett av de tuffaste jobben i vårt samhälle, det kräver kunskaper, vilja och entusiasm. Man måste vara säljare, pedagog, skådespelare och organisationens ambassadör på en och samma gång!

Eva har också en teoretisk bakgrund, bl.a. har hon studerat olika beteendevetenskaper t.ex. psykologi på universitetet. Genom åren har hon utbildat ett stort antal personer i teambuilding och hur man skapar arbetsglädje, både inom privat och offentlig sektor. Föreläsningar blandas med praktiska övningar, diskussioner och självtester. Lär dig skapa och utveckla ett framgångsrikt team, få samspelet att fungera, ta tillvara människors olika kompetenser och resurser och framför allt – skapa arbetsglädje!

Evas föredrag sammanfattar och presenterar aktuella rön på ett pedagogiskt och lättsamt sätt. Praktiska kunskaper att använda i sitt arbete varje dag. Fakta blandas med anekdoter, kreativa övningar, glada skratt och aha–upplevelser, allt i ett medryckande tempo där ingen kan sitta oberörd!

Print Friendly, PDF & Email