Contents utbud

Thomas LundqvistThomas Lundqvist ger oss den bruksanvisning som hjälper oss att bli bättre. Föreläsningen fokuserar på hur man kan arbeta med feedback och kommunikation för att få medarbetare att förbättra sig självmant. Thomas Lundqvist visar hur man kan få medarbetare att skatta sin egen insats och hur detta förhåller sig till medarbetares psykologi.

I föreläsningen kastas vi in i begreppet Above Average Effect. Thomas Lundqvist vidarutvecklar resonemanget och lär oss att vi människor tenderar att tycka att vi är lite bättre än genomsnittet. Thomas berättar om hur det vi ofta anser vara väl utförda medarbetarsamtal egentligen är misslyckade dialoger.

Vi har alla mycket att lära av denna föreläsning som borde ses av alla människor.
Hur man får medarbetare att förbättra sig.Innebörden av begreppet AAE.Lärdomar om vad som är bra och dåliga feedbacksamtal.Ett verktyg för att få effekt i kommunikationen med medarbetare.Hur man får medarbetare att analysera hur denne kan förbättra sig.

I grunden är han civilekonom från Stockholms Universitet men har de senaste 15 åren mest intresserat sig för hur människor egentligen fungerar. Det är hans övertygelse att ökad kunskap om detta leder till förbättrade resultat. Hans egna observationer samt många andras visar tydliga effekter.

Inom ledarskapet har hans metoder visat sig vara bra. I början av hans yrkeserfarenhet gav detta ledarskap egna framgångar. Då som chef inom McDonald´s. Framgångarna fortsatte senare som VD för Junibacken och Chefsnätverket Close. Han har också stor erfarenhet av styrelsearbete både som ledamot och som ordförande.

Print Friendly, PDF & Email