Contents utbud

Therese DahlgrenDe flesta företag är idag mer komplexa och sammansatta än någonsin tidigare och det går inte att förlita sig på ett fåtal högpresterande individer för att nå framgång. Om ett företag eller en organisation ska klara en framtida konkurrens måste det hitta metoder som drar nytta av kreativitet och prestation hos medarbetare på alla nivåer i företaget. Det visar en global forskningsstudie kring vad som tar team vidare på vägen att bli mer högpresterande, välfungerande och inte minst välmående.

Psykologer, pedagoger i samarbete med företag och organisationer inom flertalet branscher har utvecklat ett verktyg och övningar som lutar sig mot denna studie och erfarenhet från seminarie-proffs.

Therese Dahlgren jobbar med detta verktyg inom både små och stora organisationer, statliga, kommunala, ideella och näringsidkande företag, för att stärka individerna i grupp samt att ge dem rätt verktyg för att kunna bli ett samspelt team med fokus på framgång.
Upplägget är halvdagsseminarier á 4 timmar och med tre följande program:

Del I: Feedback – Vem är jag? Vilka är mina styrkor? Vilka styrkor döljer sig bakom mina svagheter? Hur ser andra mig? Vad tillför jag i en grupp? Vad visste jag inte om mig själv?

Del II: Kommunikation – Vad är jag bra på? Vilka egenskaper är viktiga i min arbetsroll?

Del III: Motivation – Vad vill jag? Kan jag inspireras av andra? Vad motiverar mig? Vilka är mina mål? Vilka är gruppens mål? Hur kan vi motiverat gemensamma mål?

Print Friendly, PDF & Email