Contents utbud

Sven HirdmanSven Hirdman, är en av våra mest kända Svenska diplomater och ambassadörer.

Hirdman har varit anställd på Utrikesdepartementet sedan 1963 och var ambassadör i Moskva, London och Peking. Chef för Krigsmaterielinspektionen 1987-1994

Sven var en av huvudpersonerna i ubåtsjakten på 80-talet och regeringens utredare Rolf Ekéus konstaterade i en statlig offentlig utredning, att regeringen genom statssekreteraren Sven Hirdman (1979-1982) i Försvarsdepartementet utövade tryck på ÖB och efterlyste ett mer aktivt uppträdande under ubåtsjakten vid Huvudskär.

Sven var chef för Krigsmaterielinspektionen 1987-1994 och ambassadör i Moskva 1994-2004.

Hirdman har försvarat Ryssland mot kritiker som påtalat demokratiska brister samt hävdat att gamla tiders rysskräck präglar debatten kring de rysktyska planerna på en stor gasledning i Östersjön.

Hirdman har studerat vid Försvarets Tolkskola. Han är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien sedan 1990. Ordförande i Transparency International.

Vänner och kollegor till Hans Blix hyllade hans mång-facetterade och betydelsefulla arbete i boken “Hans Blix och världsordningen: en vänbok”. Sven Hirdman är en av de mest uppskattade och uppmärksammade författarna i detta sammanhang.

Print Friendly, PDF & Email