Contents utbud

Stefan EinhornStefan Einhorn är professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Radiumhemmet.

Hur skapar vi framgång för oss själva och för vår arbetsplats? Att vara generös och behandla människor väl är en väg till framgång, säger Stefan, som menar att om vi lär oss att se vår medmänniska så växer vi båda. Stefan talar om vardagsetiken i arbetslivet, om alla de små dilemman vi ständigt hamnar i. På föreläsningarna får deltagarna tips om hur man kan förhålla sig till sina arbetskamrater och själv ta ställning till olika besvärliga arbetssituationer.

Stefan är en efterfrågad föreläsare inom ämnen som rör människan och människosynen. Den gängse uppfattningen under 90-talet var att en bra arbetsplats utmärks av flexibilitet, kreativitet och förändringsvilja. Idag är det alltmer uppenbart att även egenskaper som trygghet, etik och generositet utgör grunden för en välfungerande arbetsmiljö. Framgångsrika arbetsplatser kommer alltmer att bygga på värderingar som ger människor en känsla av sammanhang och mening.

Stefan var själv en riktig karriärist men efter en livskris förändrades hans fokus. Nu skiljer han på yttre och inre framgång. Ta ansvar, var generös och måna om dina arbetskamrater, manar Stefan. Det vinner alla på och mest du själv.

Stefan Einhorns föreläser bland annat inom dessa områden:

– Hur man blir en god medmänniska
– Medicinsk etik
– Den goda ledaren
– Den kluvna människan – om godhet och ondska
– Konsten att vara snäll
– Vägar till visdom

Stefan är en oerhört uppskattad föreläsare, klok och förtroendeingivande.

Klicka här för pressbild på Stefan Einhorn

Print Friendly, PDF & Email