Contents utbud

Sofia NorbergSofia Norberg är civilingenjör och arbetar idag som ledarskapskonsult. Hon arbetade tidigt som ledare och i sitt eget ledarskap fann hon ganska snart utgångspunkten i människans psyke. Kunskap om hur människor fungerar visade sig vara till stor nytta. Sofia startade så småningom en egen verksamhet. Hon håller föredrag, leder seminarier och handleder/ coachar i ledarskap och konflikthantering och har förmågan att göra budskapet lätt att ta till sig. Sofia är bland annat medförfattare till boken “Våga chefa!”.

Den viktigaste utgångspunkten i Sofias föredrag, seminarium och handledning är att vi behöver kunskap om oss själva för att effektivt kunna leda andra. Vi måste kunna lyssna, tolka och förstå likväl som nå fram med våra egna budskap. När man väljer en ledande roll kommer andras missnöje som en naturlig följd. Det gäller att hantera sig själv utifrån detta.

Sofia arbetar mycket med att vägleda chefer till skapa ökad motivation och mer jämt fördelat ansvarstagande hos sina medarbetare. För att fungera bra som ledare är det viktigt med

Självkännedom – Ju mer jag vet om mig själv – desto större chans har jag att handla sakligt och förnuftigt.

Empati – Utifrån kunskap om mig själv se och förstå andra människors perspektiv.

Ansvar – Förståelse av värdet med utvecklad förmåga till ansvar.

Kommunikation – Identifiera och utveckla min egen kommunikationsförmåga.

Problemhantering – Utveckla min förmåga att hantera problem och konflikter.

Sofia har verktygen som gör att du klarar konflikter och kan skapa en god samarbetsmiljö. Hon ger dig tips och råd om hur du ska klara de utmaningar du möter i din vardag; hur du delegerar uppgifter på ett bra sätt, hur du sätter gränser, håller svåra samtal och säger ifrån.

Sofia är skicklig att prata om sina ämnen på ett fängslande sätt som skapar stor igenkänning med aha-upplevelser. Hennes förhållningssätt är ickedömande och hon framhåller att pekpinnar väldigt sällan leder till utveckling. Att skratta ordentligt åt sig själv är en bra början till egen utveckling. Sofias föreläsningar ger alla åhörare den möjligheten.

Print Friendly, PDF & Email