Contents utbud

Sara DamberSocialt entreprenörskap, CSR – Corporate Social Responsability, Mobbning

Sara Damber är VD för Playing for Change, Playing for Change stödjer sociala entreprenörer med en innovativ idé som kan förbättra världen genom lek, lekfullhet eller genom att undanröja hinder för lek. Sara är själv en social entreprenör som 1997 grundade stiftelsen Friends. Friends är nu Sveriges största aktör i kampen mot mobbning och kränkande behandling. I Playing for Change kombinerar Sara sin omfattande erfarenhet från både offentliga och ideell sektor, med näringslivets styrka inom Kinnevikgruppen. Som VD för Playing for Change leder hon arbetet för socialt entreprenörskap i Sverige.

Sara har lyckats vända sina egna bittra erfarenheter av mobbning till en positiv kraft. På högstadiet mobbades hon av de andra eleverna i sin klass. I dag hjälper hon barn och ungdomar, lärare och föräldrar att förebygga och motverka alla former av mobbning. Driven av övertygelsen att det faktiskt är möjligt att skapa en positiv förändring, startade Sara stiftelsen Friends med kraft från sina egna idéer och med hjälp av ett mindre ekonomiskt tillskott från Rädda Barnen.

Sara började redan 1996 att resa runt till olika skolor och berätta om sin idé med att utse kompisstödjare i varje klass. Hennes tanke var att barnen, som går i samma klass och umgås både på lektioner, raster och ibland även på fritiden, ser mer än vad de vuxna ser. Friends är idag en landsomfattande organisation som 2012 hedrades med att få Sveriges nya nationalarena för fotboll uppkallad efter sig, Friends Arena i Solna utanför Stockholm.

”Världen står inför stora sociala och miljömässiga utmaningar. Vi behöver fler människor som kliver fram och startar bättre bolag och kämpar för en bättre värld. Vi behöver nya arbetssätt och vi behöver arbeta snabbt, kreativt och effektivt.”

En föreläsning med Sara Damber ger dig ett nytt perspektiv på ordet engagemang och hur man verkligen kan göra en förändring.

Print Friendly, PDF & Email