Contents utbud

Poul KongstadLäkare och specialist på neurokirurgi och intensivvård

Poul Kongstad är läkare, traumaspecialist och specialist inom neurokirurgi och intensivvård. Poul är sedan 2001 chefsläkare för ambulanssjukvården i Skåne. Han är ordförande i den nationella ambulansorganisationen FLISA och medlem av Fjällräddningens och SLAO:s medicinska råd. Poul är dessutom debattör och läroboksförfattare.
Ambulanssjukvård är ett av de mest mediebevakade områden som finns inom sjukvården, med stora krav på ledning och konflikthantering. Poul Kongstads erfarenheter som läkare, tillsammans med ett stort bilintresse, har lett till ett engagemang för trafiksäkerhet och klimat. Poul arbetar i en stor organisation med totalt 33 000 medarbetare och har i sin egen organisation runt 800 medarbetare.

Hjärnan, organisationen och ledarskapet

En bred och öppen föreläsning som på ett humoristiskt sett berättar hur hjärnan fungerar och vilka möjligheter och begränsningar den har. Hjärnans utveckling tas upp ur ett evolutionsperspektiv med spännande utvikningar kring makt och ledarskap. Parallellt jämförs hur vi människor fungerar i grupp och organisation vilket brukar ge igenkännande skratt och kommentarer. Föreläsningen brukar var uppskattad av både privata företag och offentliga organisationer med olika yrkesgrupper representerade.

Föreläsningen görs utan latinska ord eller läkartermer. Tempot är ganska högt och formen är interaktiv med mycket kommentarer och frågor från publiken. Jag använder mycket bilder men litet text för att inte styra åhöraren för mycket utan istället stimulera till nya tankar eller reflexioner. Föreläsningen kan formas på olika sätt men ca 1-2 timmar brukar vara bra. Jag använder mig mycket av mikropauser (3-4 minuters pauser med lättsamt mellanprat eller “bikupor”) vilket brukar uppskattat.

Föreläsningen passar till olika sammanhang, som t ex omorganisationer, kick-off, vitalisering av arbetsgrupper eller som avslutningsföreläsning efter olika projekt eller riktade utbildningar (t ex ledarskapsutbildningar). De flesta i auditoriet brukar få med sig litet nya perspektiv och förhållningssätt –

En ögonöppnare som deltagare i Riksdagen uttryckte det!

Övriga föredrag

Ledarskap på individnivå
Denna föreläsning tar upp de klassiska frågorna kring makt och ledarskap. Hur man tar plats? Hur man använder sin röst? Hur lär man sig pruta och förhandla? Men framförallt ges en positivt av att ta ett ledarskap i stor eller liten organisation. Ibland sker det som chef i sjukvården, ibland som Pippi Långstrump men oftast bara över sig själv och sitt eget liv!

Strukturrationalisering inom sjukvården – vad är det?
I hela västvärlden sker samma förändringar inom sjukvården. Små sjukhus stänger, läkemedel blir allt dyrare och vården alltmer svårbegriplig för den utomstående. Måste det vara så?
Föreläsningen försöker ge en del svar på frågor som är viktiga för de flesta människor.

Chef för läkare och medarbetare i balans – är det möjligt?
Som chef har jag ofta sett att många människor pressar sig själva mer än vad omgivningen egentligen förväntar sig. Att kunna säga nej är också att kunna säga ”Good enough” till sig själv. Som chef måste man bejaka detta, vilket inte alltid är så lätt eftersom arbetet på de flesta arbetsplatser inte tar slut av sig själv!

Hänger balans och kreativitet ihop?
Är det så att hårt arbete kväver kreativiteten eller är uppfinnare fanatiker som arbetar med sina idéer dygnet runt. Föreläsningen tar upp den kreativa processen och hur man stimulerar ett kreativt förhållningssätt.

Smart Klimatfart
Denna föreläsning handlar om vårt behov av mobilitet och är på sätt och vis en lovsång till de frihetsvärden som bilismen ger. Men ger också en bild av hur irrationellt vi ser på oss själva och våra ofta inbillade materiella behov. Klimat- och trafiksäkerhetsfrågorna genomsyrar föreläsningen.

African Tales
I Sverige innebär det faktum att man talar tre språk ofta att man har arbete och en plats i samhället. Så behöver det inte vara i Afrika där många människor är fattiga men har mycket att lära oss från den industrialiserade världen om hur man löser problem med ett minimum av resurser och resursförbrukning.

Afro, jazzdans och Afrika
Afrika är en fysisk kontinent där allt är så nära; ljud, dofter, jorden, regn men också omedelbar glädje, dans, vänner, lidande och död. Musik och dans genomsyrar på många sätt det samhälle som jag mött i västra Kenya. Om detta och mycket annat från Afrika berättar jag gärna med reflektioner till jazzdans, balet och afro.

Skallskador – en introduktion till handläggning & behandling
Skallskada kan vara är en av de mest invalidiserande skador man kan få. Föreläsningen ges i en professionell och en populariserad variant. Den senare kan passa bra inom idrott och fritid. Föreläsningen beskriver hur vår hjärna fungerar och hur den reagerar på skador samt hur första hjälpen bör vara till den som skadats.

Ryggmärgskador – en introduktion till handläggning & behandling
Ryggmärgsskada kan vara är en av de mest invalidiserande skador man kan få. Föreläsningen ges i en professionell och en populariserad variant. Den senare kan passa bra inom idrott och fritid. Föreläsningen beskriver hur vår ryggmärg fungerar och hur den reagerar på skador samt hur första hjälpen bör vara till den som skadats.

Pouls föredrag är allmängiltiga och inkluderande. Tempot är högt med utvikningar till våra mänskliga svagheter, drömmar och ofta med viss självironi och humor till hans egna tillkortakommanden.

Som åhörare får man ofta med sig både ny kunskap och förståelse för komplexa problem.

Print Friendly, PDF & Email