Contents utbud

Petter StordalenPetter Stordalen är en norsk investerare, hotellmagnat, fastighetsutvecklare och miljöaktivist . Petter är en av nordens största self-made affärsmän.

Genom sitt företag Nordic Choice Hotels , äger han över 170 hotell och sysselsätter mer än 9200 personer . I de senare delen av sin karriär har han drivit en rad filantropiska uppdrag tillsammans med sin hustru , läkare och miljöaktivist Gunhild Anker Stordalen, där de donerat stora summor pengar till olika välgörenhetsorganisationer inom miljö/klimatförändringar och vetenskapliga forskningsprogram genom The Stordalen Foundation som inrättades 2011.

Petter är ägare och VD för Home Invest. Han är också styrelseordförande i Nordic Choice Hotels och Home Properties och styrelseledamot i Home Capital och Stordalen Foundation.

För mer information om föreläsningsämnen och om innehåll vänligen kontakta oss.

IN ENGLISH

One of Scandinavia’s most successful businessmen

Petter Stordalen is a Norwegian investor, hotel “tycoon”, property developer and environmentalist.

Through his company Nordic Choice Hotels, he owns in excess of 170 hotels and employs more than 9200 people. In the later stages of his career, he has pursued a number of philanthropic endeavours together with his wife, doctor and environmentalist Gunhild Anker Stordalen, donating large amounts of money to various charitable organizations within environment/climate change and scientific research programs through The Stordalen Foundation, established in 2011.

Petter is the owner and CEO of Home Invest. He is also the chairman of the board of Nordic Choice Hotels and Home Properties and Board member of Home Capital and The Stordalen Foundation.

For more information about the lecture topics and about the speaker, please contact us. We’ll be happy to tell our customers’ experience and feedback, as well as the speaker’s topics and suitability for your event.

Print Friendly, PDF & Email