Contents utbud

Peter Lind

Peter Lind

Peter Lind arbetar som konsult och undervisar i retorik på företag och vid universitet. Han är själv utbildad i retorik vid Uppsala Universitet och är författare till boken Lust att tala – retorisk hjälpreda, som är en praktisk guide inför muntliga framträdanden.

För många av oss är det omskakande att ta plats framför en publik och med hjälp av vårt talade språk försöka nå ut till våra åhörare. På samma gång som vi beundrar en skicklig talare förvandlas många till nervknippen när de ombeds ta plats på estraden.

Det finns inga givna talartyper. För att nå framgång behöver du inte se ut eller låta på ett visst sätt. Vissa människor kan kanske tyckas ha bättre förutsättningar, men vi kan alla bli bättre talare med målmedveten träning. Kunskap om hur retoriken fungerar kan hjälpa oss att inse våra starka sidor och samtidigt lyfta fram vad vi behöver träna mer på. Hur når jag – med de förutsättningar som finns – bäst ut till dem som lyssnar?

Du som talar har tillgång till tre olika vägar för att nå fram till din publik. För det första kan du använda förnuftet – det är viktigt att du är tydlig och att din tankegång går lätt att följa. För det andra kan du använda känslan – den gör att ditt engagemang för det du talar om lyser igenom och rycker med dina lyssnare. För det tredje kan du använda din personlighet – genom att ge ett sympatiskt och påläst intryck väcker du intresse för dig själv och därmed också för det du talar om.

Den förnuftsmässige talaren vill informera sin publik om något. Den känslomässige talaren vill väcka starka känslor hos sin publik. Den personlighetsbetonande talaren vill underhålla sin publik. Betänk att inga vattentäta skott råder mellan de olika syftena oavsett att du säkert har en huvudavsikt med ditt anförande. Försök i stället att kombinera dessa tre för att vinna din publik. Var underhållande när du informerar så kommer dina lyssnare att lättare kunna ta till sig ditt budskap!

Har du lämnat ett sammanhang med ett missnöje som du inte kan sätta fingret på? Har du lämnat ett gruppsamtal där du inte känt dig sedd? Då har du med största sannolikhet blivit härskad över, och det är sällan trevligt. Varför? Därför du görs mindre än du är och det är svårt att säga exakt varför.

Med humor och värme delar Peter med sig av verktygen för att hantera besvärliga personer snyggt och förmågan att sätta fingret på subtila härskartekniker.

Peter är även orkesterledare och spelar flera olika instrument i olika orkestrar. Detta gör honom till något av en entertainer även på föreläsningsscenen. Han har massor av scenvana och hans framträdanden är lättillgängliga och underhållande.

Print Friendly, PDF & Email