Contents utbud

Peter AnderssonArbetsmiljörätt – Psykosocial arbetsmiljö

Peter Andersson har en juristexamen och undervisar idag i bland annat arbetsmiljörätt, socialrätt, ersättningsrätt och diskrimineringsrätt. Peter har även en examen från journalisthögskolan, har jobbat som samhällsreporter på P3 och var sedan tingsnotarie innan han började doktorera.

I sin avhandling i juridik har Peter Andersson studerat arbetsgivares ansvar för att förebygga stressrelaterad ohälsa. Studien innehåller en genomgång av bakgrunden till arbetsmiljölagarna och de principer som genomsyrar dessa och hur de påverkar arbetsgivares ansvar att förebygga stress. I särskilt fokus är bestämmelserna om god psykosocial arbetsmiljö och krav på preventivt arbete för att förebygga stress och vad det innebär i praktiken.

I sin föreläsning talar Peter om arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Det handlar om rättsliga aspekter på förhållandet mellan makt och hälsa och om grundläggande frågor rörande etiskt och rättsligt ansvar. På vilket sätt är arbetstagarens upplevelse av jobbet arbetsgivarens ansvar? Hur förhåller sig arbetsgivarens omsorgsplikt till arbetsledningsrätten?

Peter Andersson är mycket påläst och insatt ibland annat arbetsmiljö vilket göra att hans föreläsningar är upplysande och informativa.

Print Friendly, PDF & Email