Contents utbud

Per SchlingmannPer är en erfaren talare och berör ämnen som strategisk kommunikation, varumärken, förändringsprocesser, politik och retorik.

Per var tidigare kommunikationschef och partisekreterare för Moderaterna Han anses ha bidragit till partiets valframgång 2006 och tillhöra de mest betydelsefulla organisatörerna vid partiets förvandling till ”De nya Moderaterna”. Han anses vara en av de mest inflytelserika strategerna inom kommunikation och är bland annat utsedd till en av Sveriges superkommunikatörer.

STÅ ALDRIG STILL
I en värld där allt är i ständig rörelse är det de som har modet och förmågan att gå före, att förändra och förnya sig som blir vinnarna. Per berättar konkret om hur man kan arbeta internt och externt kring förnyelse, om fallgropar och hur man undviker dem.

URBAN EXPRESS
Världen står inför dramatiska förändringar i och med den globalisering, digitalisering och urbanisering. Vad krävs för att hänga med i en tid där det digitaliserbara blir mindre värt, där talang är hårdvaluta och där kvinnorna går först? Tillsammans med Kjell A Nordström.

DEN NYA TIDENS KOMMUNIKATION
Vi ser hur kommunikationen byter skepnad. Det som brukar kallas för företags kärnverksamhet finns inte längre – allt flyter. Numera är allt din kärnverksamhet; från dina produkter till hur du beter dig i samhället och mot dina kunder och anställda – allt kommunicerar.

Print Friendly, PDF & Email