Contents utbud

Pelle TornellEfter 20 år i näringslivet på olika chefs- och styrelsepositioner bestämde sig Pelle Tornell 2008 för att satsa på en heltidskarriär som föreläsare, underhållare och författare. Pelle är idag en av Sveriges mest anlitade föredragshållare inom beslutsfattande och hans show Mindbusiness har setts av många tusen personer.
I februari 2011 kom hans första bok Bestäm dig ut på Bokförlaget Forum.

Pelle Tornell är civilekonom från Uppsala Universitet och har en MBA från Insead i Frankrike. Pelle inledde sin karriär som assistent till koncernledningen på Kinnevik med Jan Stenbeck i spetsen. Därefter följde ett par år som investment manager på Robert Weils Proventus innan han tillsammans med studiekompisen Jonas Ryberg startade Levande Böcker.

Fem år efter grundandet börsintroducerades Levande Böcker koncernen under det nya namnet namnet Enlight Interactive. Under perioden 2002 till 2007 var Pelle framförallt verksam som riskkapitalist och som VD/delägare i tillväxtbolag.

Föreläsningar

  • Konsten att fatta och påverka beslut

 

Tänk om du visste att du alltid skulle fatta det bästa beslutet. Vad skulle du då förändra? Vad skulle resultatet bli?

Ingen av oss kan veta att vi kommer att fatta rätt beslut i alla lägen men vi kan öka sannolikheten väsentligt genom att förstå och träna upp vår beslutsförmåga. Resultatet av bättre beslut är positiva förändringar. Inom vilket område vill du skapa en positiv förändring?

Min uppgift som föreläsare, författare och rådgivare är att hjälpa människor, företag och organisationer att fatta bästa möjliga beslut i avgörande frågor och situationer.

Med föreläsningen “Konsten att fatta och påverka beslut” vill jag inspirera, ge nya insikter samt erbjuda verktyg som leder till bättre beslut. Garanterat!

Det här är vad du kommer att få ut:

Insikter

Forskningen har gjort banbrytande framsteg den senaste tiden som gör att förståelsen om hur vi människor faktiskt gör våra val kan förstås på ett mycket djupare sätt än tidigare. När du reflekterar på dina egna beslut i detta sken så kommer nya insikter.

Med dessa insikter har du grunden för att kunna förstå varför vissa beslut fattas på fel grunder och vad som gör att vi omedvetet hamnar i någon av beslutsfällorna? Du kommer också att inse hur du kan fatta snabbare och klokare beslut såväl individuellt som i grupp samt vad som utmärker en företagskultur som fattar effektiva beslut?

Verktyg

För att insikter ska omsättas till handling och konkreta resultat krävs ofta praktiska verktyg. I föreläsningen ger jag dig verktyg som gör att du kan tillämpa insikterna direkt. När man börjar tillämpa ett effektiv beslutsverktyg så blir man också medveten om sitt eget beslutsfattande vilket är grunden för ytterligare framsteg.

Inspiration

Med en ny syn på dina beslut öppnar sig nya möjligheter. Problem ses i en ny dager och önskade framtidsscenarier blir fullt tänkbara. Med en en djupare tilltro till din beslutsförmåga kommer också handlingskraft och energi. Vad skulle du då förändra? Vilka mål skulle du uppnå? Vilka visioner skulle du realisera?

Föreläsningen “Konsten att fatta och påverka beslut” framförs på antingen svenska eller engelska.

Vinnande vägval för start-ups och tillväxtföretag

Pelle Tornells forskning sker i gränslandet mellan beslutsfattande och entreprenörskap. I start-ups och tillväxtbolag är besluten många gånger extra svåra och direkt avgörande för företagets framgång eller misslyckande. I entreprenörsföretag är det dessutom nödvändigt att kunna skilja på personliga val och professionella beslut. Pelle Tornell har själv 20 års erfarenhet av beslutsfattande i tillväxtföretag. Först som assistent till superentreprenören Jan Stenbeck. Därefter själv grundare och entreprenör i flera företag, bla i dataspelsföretaget företaget Levande Böcker som börsintroducerades fem år efter starten.

Föreläsningen “Vinnande vägval” kombinerar Pelle Tornells erfarenheter av entreprenörskap i nya och snabbväxande branscher med forskning inom beslutsfattande för att ge bästa möjliga stöd till start-ups och tillväxtföretag idag.

Print Friendly, PDF & Email