Contents utbud

Pär HolmgrenKlimatförändringar-Väder och meteorologi- Vart är vädret/världen på väg?

Efter 20 år som meteorolog på SVT har Pär sedan 2009 arbetat heltid med hållbarhetsfrågor, och då främst klimatförändringarna. Pär är en av Sveriges mest kända meteorologer som från mitten av 1990-talet till 2007 var chef över SVT:s väderredaktion och ansvarade då bl.a. för programserien “Meteorologi – mer än bara väder”, som sändes under 2003 med ett stort fokus på klimatfrågan. Under senare år har Pär förutom att föreläsa och skriva böcker om klimatfrågor även varit aktiv med styrelseuppdrag, och olika projekt kring hållbarhetsfrågor.

Det vanliga vädret i sig intresserar inte meteorologen Pär alls lika mycket som klimatfrågor. Växthuseffekten och klimatförändringarna; de berör oss alla. Går vi mot en ny istid eller blir det bara varmare? I ett hundraårsperspektiv blir det varmare, och redan inom några årtionden kanske en ”normalvinter” i Sydsverige inte längre är någon vinter. Här några av de ämnen Pär tar upp i sina föreläsningar:

– Befolkningsökningen, kopplat till att vi därmed också utnyttjar mer och mer av jordens resurser.

– Att vi redan “idag”/nu överutnyttjar jordens resurser på många olika sätt.

– Att klimatförändringarna “bara” är en av många konsekvenser. Andra tydliga övertramp av oss människor är utfiskningen i våra världshav, skövlingen av de tropiska regnskogarna och överutnyttjandet av vatten i stora delar av världen.

– Vi behöver “tuffare” politiska beslut, teknikutveckling och beteendeförändringar. De här tre företeelserna går hand i hand och påverkar varandra sinsemellan. Beteendeförändringar leder till efterfrågan på ny teknik och vice versa.

– Det är inte kört! Det går fortfarande att göra mycket åt situationen, men ju längre vi väntar desto svårare kommer det att bli för våra barn och barnbarn att lösa problemen.

Det viktiga för Pär är att förklara kopplingarna mellan de rena miljöfrågorna, de naturvetenskapliga frågorna och de följdverkningar som de för med sig, de mer humanitära frågeställningarna. Är Pär pessimistisk? Nej, snarare realistisk. Och han framför det på ett optimistiskt och underhållande sätt! Vi kan gå över från olja och kol till ekologiskt och långsiktigt hållbara alternativ – och ju förr vi gör det, desto lindrigare kommer vi undan.

Print Friendly, PDF & Email