Contents utbud

Paal EvjenthPaal Evjenth är en föreläsare och inspiratör som är uppskattad för sin energi, humor och sina gedigna kunskaper inom motivation och personlig utveckling.

Paal är en anlitad föreläsare inom områdena attityd & inställning, kundvård, kundserviceutbildning och motivation.

Paal är en talare som är övertygad om att vi alla är födda vinnare. Som barn har vi grundutbudet av vinnaregenskaperna inom oss, starkt självförtroende, nyfikenhet, fantasi, positivt tänkande, envishet, ärlighet och förmågan att leva i nuet. Tyvärr ser vi inte dessa egenskaper lika ofta hos vuxna. De försvagas ofta av yttre påverkan. Paal föreläser mycket om hur vi tar vara på och utvecklar dessa egenskaper. Paal är en talare som tror på att vi människor tar till oss kunskap när vi har roligt. Humor och tempo är därför viktiga faktorer i alla hans utbildningar.

Inspiratören Paal Evjenth har arbetat som talare sedan 1981. Under åren har Paal genomfört över 2000 föreläsningar, vilket gör honom till en av Skandinaviens mest erfarna föreläsare. Med över 25 års erfarenhet av motivationsutbildning och kundservice utbildning kan Paal skräddarsy föreläsningar och utbildningar för att möta en mängd olika behov. Uppdragen varierar från korta framföranden på en kickoff till tredagarsseminarier.

Efter att ha varit verksam som utbildare på Irland i fyra år kan Paal genomföra sina framföranden på engelska med samma tempo och energi.

Paals utbildningsområden är: attityd & inställning, kundserviceutbildning, kundvård, motivation och kommunikation

Print Friendly, PDF & Email