Contents utbud

Ola SkinnarmoOla Skinnarmo är äventyrare och den förste svensk att skida till Nordpolen. Som ”uppvärmning” skidade han till Sydpolen, även denna gång ensam och som förste svensk.

Genom minutiösa förberedelser, både psykiskt och fysiskt, lyckades Ola med två expeditioner som var både svåra och farliga. I 40 graders kyla släpandes på en pulka på 120 kg lyckades han ta sig fram över världens mest ogästvänliga terräng.
Ola menar att de gränser vi sätter upp för oss själva ofta är illusioner och att vi inte utnyttjar vår kapacitet fullt ut, mycket beroende på vår omgivnings förväntningar. Vår självbild är ofta oriktig. Om vi gör en noggrann måldefiniering, planerar grundligt och förbereder oss mentalt kan de flesta nå mål de tidigare inte ens vågade drömma om.

För en framgångsrik förändring bör man även utnyttja medarbetarnas kreativa olikheter. Tar man tillvara dessa och skapar ett klimat där idéer och kreativitet tas om hand på ett bra sätt har man mycket att vinna och hela organisationen utvecklas medan konkurrensfördelar skapas och uppgifter kan genomföras mer effektivt. Stagnerar man i utvecklingen blir man snart omsprungen av konkurrenter eller klarar inte av att genomföra sina uppgifter med de givna resurserna och de fördelar man värderats för av kunderna är inte längre unika, det ”temporära monopol” man skapat är borta.

Under Olas föreläsning visar han bilder från expeditioner han gjort och inspirerar sina åhörare att skapa sitt eget äventyr. Ett äventyr och en utmaning som alltid
skall anpassas utifrån individens mål och syfte. Ola skräddarsyr alltid sina föreläsningar utifrån kundens önskemål. Ola Skinnarmos föreläsning är en ögonöppnare och ger alla som lyssnar en vitamininjektion! Ola vill belysa möjligheten att lösa det omöjliga och delar med sig av sina erfarenheter hur han lyckats med det genom mental styrka, målfokusering och motivation.

Print Friendly, PDF & Email