Contents utbud

Nils-Eric TedgårdKonsten att lyssna
Psykologen Nils-Eric Tedgård är en mångfacetterad skicklig och entusiastisk föreläsare som fångar sin publik. Svåra ämnen tar han upp på ett konkret, tydligt och spännande sätt.

Nils-Eric Tedgård har många års erfarenhet av att föreläsa och utbilda kring samtalsmetodik och kommunikation och specifikt kring utvecklingssamtalet. På senare har han ytterligare en sträng på sin lyra; att utbilda kring och föreläsa om stresshantering genom ACT, Acceptance and Commitment Training, en banbrytande metod för stresshantering med synnerligen goda resultat.

Nils-Eric kan erbjuda vetenskapligt grundade utbildningar med hög kvalitet och innovativa metoder för att utveckla samtalet och kommunikationen. Ett specialområde han har fokuserat på är “Konsten att lyssna och ställa frågor”. På detta område har han givit ut två böcker på Liber förlag 2010. Den ena riktar sig till näringslivet och den andra till skolan.

Utöver sin verksamhet som psykolog kan nämnas att Nils-Eric också är debattör, krönikör, konflikthanterare, utbildad i teambuilding och gestaltpsykologi, har arbetat som individual-, grupp- och miljöterapeut. Vidare är han utbildad i drömtydning för Montague Ullman (psykoanalytiker en av världens främsta drömtydare) och har varit programledare för TV-NU.

Han har stark publikkontakt, för dialog och besvarar frågor. Med högt tempo och humor talar han inspirerande på ett sätt så man känner igen sig.

Print Friendly, PDF & Email