Contents utbud

Nathalie Aldana


Nathalie Aldana

Har vi råd att vara mer fokuserade på ett hållbart samarbete. Är CSR (Corporate Social Responsibility) bara en fluga som flyger förbi och sedan är det tillbaks till slit och släng samhället.

Nathalie menar att den samlade organisationen och dess handlingar är ert ansikte utåt och om denna bild av er organisation skall vara trovärdig måste det börja inom organisationen.

Den allt större konsumentmakten och ökad konkurrens innebär att alla organisationer och anställda står inför hotet att priset blir det viktiga. Vinnarna är de som kan skilja sig från mängden. De som kan motivera att de inte ska ersättas med en liknande vara eller tjänst. Därför tycker vi att det är viktigt att agera nu, bygga strategiska fördelar som ger övertag.

Vi måste lära oss att se det positiva och det lönsamma med att våga göra annorlunda, för även om vissa varor och tjäster har ett högre pris, så finns det tillräckligt många företag och privatpersoner som idag tycker att det är värt att betala ganska mycket extra för en hållbar produkt eller tjänst. Även ett stort antal nya kunder som blir tillgängliga i offerteringar och upphandlingar.

Det är enklare att både rekrytera och behålla sin personal med dessa mjukare värden. Att bygga en attraktivare arbetsplats där inte bara lön och pengar är de centrala mätpelarna utan även hur organisationen mår och fungerar och att man bryr sig om sina medarbetare, tjänster eller varor på ett modernt sätt.

Nathalie driver även Nathalie’s Direct Trade som säljer livsmedelsprodukter under varumärket “Nathalie’s”. Hennes affärsmodell är s.k. “inkluderande”, vilket innebär att hon inkluderar de som annars tjänar mindre än 8 USD/dag. Det unika med hennes produkter är att hon lämnar värdekedjan fram till färdig konsumentförpackning i ursprungslandet.

 

Nathalie kan anpassa sina föreläsningar beroende på vad ni är mest intresserade av och även agera som moderator. Exempel på teman Nathalie föreläser om:

* Socialt och värdedrivet entreprenörskap

* Value based Business Design

* Next Generation Fair Trade – Nathalie’s affärsmodell

* Inclusive Business Models – Att göra business med de som tjänar under 8 USD/dag

* Livsmedelsparadoxen – Om den ojämna maktbalansen i livsmedelsindustrin

* Business Call to Action – Om att sätta mål i din verksamhet som är kopplade till FNs globala mål

* Starta eget – Om att förverkliga drömmar

Print Friendly, PDF & Email