Contents utbud

Milad MohammadiJurist, statsvetare och omskakare

Milad Mohammadi levererar en berättelse som kan bakas in med verktyg för att lyfta dig själv och andra liksom för att leda med innovation i en innovationskrävande värld och att se lösningar där andra ser problem.

”Antingen skulle jag ta livet av mig själv, eller bli en fantastisk människa. Jag valde det senare, och mer än så. Med min galenskap var mitt beslut att bli den mest fantastiska personen i hela världen.”

Milad Mohammadi gick från att växa upp i ett betonghus i miljonprogrammens utanförskap till att bli yngst i Sverige med en dubbelexamen som jurist, statsvetare och nationalekonom. Han bestämde sig väldigt tidigt för att lära sig allt om integration, mångfald och hur man inspirerar människor att lyfta sig själva och andra. Han ville som en förebild och samhällsförändrare bevisa att olikheter är de största möjligheterna, och att alla människor spelar en viktig roll.

Med sin egen inspirerande och känslosamma berättelse i centrum och förmåga att tala förmedlar Milad Mohammadi kunskap, triggar känslor av alla slag och hopp över hela Sverige. Från ungdomar, till företagsledare och beslutsfattare i alla sektorer. Från att arbeta på Fryshuset i Stockholm, påverkat såväl enskilda individer som stora aktörer och debatterat offentligt i sina frågor har Milad Mohammadi idag utvecklat sitt arbete till att hitta innovativa samhällslösningar med några av Sveriges största aktörer inom mångfald och socialt ansvar.

Milad Mohammadi arbetar även för att grunda Sveriges bästa gymnasieskola i ett miljonprogram för att påverka hur Sverige ska arbeta med samhällsutveckling, integration och utbildning. Idag har han blivit en förebild inom viktiga samhällsfrågor. Du kan boka en föreläsning med Milad Mohammadi.

Årets nykomling 2014.

Föreläsningar med Milad Mohammadi

Personlig utveckling, mental träning och självkänsla
Värdegrundsarbete, gruppdynamik och socialt entreprenörskap
Mångkulturellt och värdebaserat ledarskap
Kommunikation och relationsbyggande
Arbetsmarknad och skola
Integration och mångfald
Ungdomars potential

Klicka här för pressbild(er) på Milad Mohammadi

Print Friendly, PDF & Email