Contents utbud

Mikael Andersson

Utgångspunkt hjärnan!

Kommunikation, personligt ledarskap, kreativitet, motivation, jobba med sig själv, förstå sig själv och sin omgivning, allt detta börjar på ett och samma ställe. I HJÄRNAN.

Föreläsaren Mikael Andersson visar med stöd av neurovetenskaplig forskning vad som händer i hjärnan när du upplever något, står inför ett val, blir stressad eller skall tala inför en grupp människor. Då känns det som att hjärnan tar över och invanda beteenden som oftast känns omöjliga att förändra visar sig.

Beteenden kan vara medvetna eller omedvetna, synliga eller dolda och frivilliga eller ofrivilliga. Micke påvisar hur du kan “jobba bort” väl invanda beteenden och bli en bättre version av dig själv.

1. Förståelsen
Förståelsen för varför vi reagerar som vi gör fysiskt och psykiskt under press. Förståelsen för varför dessa reaktioner i de flesta fall är fullkomligt normala och grundar sig på vår överlevnadssystem samt hjärnans långsamma utveckling på detta område.

2. Språket – kommunikation
Att genom språket dels få uttrycka det som ofta bara har varit tankar gör det enklare att gå framåt, och dels få ord för vad som händer i kroppen och med känslorna. Genom språket och kommunikationen utvecklar man sitt tänkande, kan reglera känslor och faktiskt stärka hela sin identitet.

3. Utbildning – träning
Att hitta en träning för varje individ som ger ett effektivt och tidseffektivt resultat. En träning som är kopplad till den praktiska situationen.

För alla er som vill förstå vad som händer i hjärnan vid vissa situationer och bemästra sin egen hjärna.