Contents utbud

Michael LerjéusMichael vet hur det är att hamna i hetluften och definitivt hur det är att ta snabba beslut.

Att jobba under press, både på nationell och internationell nivå vet den kända fotbollsdomaren allt om. Han har nämligen alltid “ögonen på sig”, och hans beslut rannsakas av fans, klubbledningar, spelare och det både under sitt uppdrag och ibland i åratal efter.

Under sin karriär så har Lerjéus varit mest känd för att vara en handlingarnas man, han har aldrig varit rädd för att ta ett beslut och han har vid tillfällen också erkänt ett och annat misstag.

Kollegor beskriver honom som en förebild för hur man skall agera i sin roll, hur man skall kunna känna sig säker i sina beslut trots påtryckningar från aldrig så starka intressen. Kanske gillar Michael både ledar-rollen och domar-rollen, i de flesta fall smälter de samman och i många fall måste man både vara domaren och ledaren när man tar snabba beslut.

Print Friendly, PDF & Email