Contents utbud

Mats UrdeProfessorn som arbetar aktivt på fältet med företags varumärken

Mats Urde är professor i Lund i varumärkesstrategi. Han delar sin forskning med att vara verksam som konsult ute på fältet där han hjälper företag som Tetra Pak och Nicorette.

Mats Urde har 15 års erfarenhet som föreläsare och hans forskning han bjuder gärna på sina kunskaper. Bland annat pratar Mats om att ett varumärke inte kan vara starkare än vad det är internt. En kompetent föreläsare som pratar lika bra på svenska som på engelska.

Föreläsningar med Mats,

Varumärkets retorik

Hur ska vi formulera det erbjudande som gör att vi får till den effekt vi önskar av våra kunder? Vilket löfte uppfattar våra kunder att vi givit dem? Vad spelar säljarens personliga förmåga till att väcka känslor för roll för varumärkesbyggandet och effektiviteten i vår kommunikation? Mats Urdes omfattande kunskap om marknadsföring och varumärkesbyggande vägleder oss när vi ska bygga varumärke kring en produkt eller tjänst.

Föreläsningen är allmänbildande och passar breda grupper samtidigt som den är djup nog att väcka tankar hos affärsutvecklare och marknadsmänniskor.

Mont Blanc Pen – Vad är en produkt och vad är ett varumärke?

Varumärkesstrategen, konsulten och professorn Mats Urde beskriver på Engelska känslan kring en Mont Blanc penna.
Vad är en produkt och vad är ett varumärke?

I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • Vad som är den verkliga anledningen till varför du köper en Mont Blanc-penna.
  • Om att sätta symbolvärdet i sitt sammanhang – och värdet utanför sammanhanget.

Varumärke – Ett löfte!

Alla anställda bör ta ställning till varför ett varumärke är viktigt? Mats Urde berättar om insikter han lärt sig som forskare kring varumärken och som konsult ute på fältet när han hjälpt starka varumärken.

I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • Ett varumärke är ett löfte som när det infrias ger förtroende följt av kundlojalitet, något mycket värdefullt.
  • Skillnaden på emotionellt och funktionellt drivna varumärken, om varumärket är förknippat med en produkt eller en organisation samt kombinationen av de fyra.
  • Gemensamt för starka varumärken är hög kvalitet.
  • Sex hållpunkter för ett varumärkes uppbyggande.
  • Tydliga exempel från bland andra Tetra Pak och Nicorette.
Print Friendly, PDF & Email