Contents utbud

Martin IngvarMartin Ingvar är professor inom kognitiv neurofysiologi på Karolinska Institutet. Han är en av Sveriges mest framstående hjärnforskare och är inriktad på sambandet mellan hjärnan och beteendet.

Martin Ingvar blev medicine doktor vid Lunds universitet 1982 på avhandlingen Regional cerebral metabolism and blood flow during experimentally induced seizures. År 1998 blev han biträdande professor i klinisk neurofysiologi vid Karolinska institutet och 1999 professor där i samma ämne. Han utsågs 21 maj 2007 till professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet och chef för Osher Centrum för Integrativ Medicin.

Han är författare till En liten bok om dyslexi, där han presenterar vägar skolan och samhället bör ta för att undvika onödiga kostnader. Han är tillsammans med Gunilla Eldh även författare till Hjärnkoll-böckerna. Han är också styrelseledamot av stiftelsen World Childhood Foundation. Martin Ingvars vetenskapliga produktion handlar bland annat om hjärnans smärtsystem. Ingvar är ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 2007.

Martins föreläsningar tar bl a upp förändringar, minnet, självkänsla, stress, inlärning, välbefinnande och hur hjärnan söker jämvikt för att hitta balansen i tillvaron.

Hans föredrag “Tänk nytt, tänk fritt, tänk framåt” är intensiva, fulla av humor samtidigt som de alltid är förankrade i vetenskapen.

Print Friendly, PDF & Email