Contents utbud

Maria WetterstrandSamhällsengagerad och proffs på gröna frågor

Maria Wetterstrand tillhör en av de personer som lyckats öppna Sveriges ögon för vikten av gröna frågor. Under sina nio år som språkrör för Miljöpartiet de Gröna blev hon en av våra mest omtyckta politiker. Idag är Maria Wetterstrand verksam som samhällsdebattör, författare, föreläsare och moderator.

Redan i ungdomen visste Maria Wetterstrand vad hon brinner för: miljöfrågor. Viljan till att göra världen grönare och mer rättvis tog sig uttryck i ett politiskt engagemang. Under sina år som politiker och aktiv i Miljöpartiet de Gröna (MP), varav hon tillbringade nio av åren som språkrör för partiet, blev hon en av Sveriges mest omtyckta politiker och en person många såg upp till.

Maria Wetterstrand, som har en magisterexamen i biologi från Göteborgs universitet och som har studerat nordiska språk, är än idag en ivrig förespråkare för sina ideal. Hon fortsätter att slå ett slag för människa och miljö med böcker som ”Den nya gröna vågen” och ”Vad är miljö och 100 andra frågor”. Maria Wetterstrands spetskompetens i just miljö- och klimatfrågor har berett henne en plats i det offentliga debattklimatet. Du kan läsa hennes krönikor i bl.a. Dagens Industri och Sydsvenska Dagbladet.

Eftersom miljö- och klimatfrågor blir alltmer aktuella, icke desto mindre i näringslivet, anlitas Maria Wetterstrand ofta som föreläsare och moderator. I sina föreläsningar belyser hon gärna det gröna och klimatpolitik, men hon talar även med stort kunnande om ledarskap, retorik, småföretagande, utbildning och mångfald.

IN ENGLISH

Socially engaged and an expert on green issues

Maria Wetterstrand belongs to the people who managed to open Sweden’s eyes to the importance of green issues . During her nine years as a spokesman for the Green Party (MP), she became one of our most popular politicians. Today, Maria Wetterstrand is an active social commentator , writer , lecturer and moderator.

Already in her youth Maria Wetterstrand knew what she was passionate about : environmental issues. The desire to make the world greener and fairer manifested itself in a political commitment. During her years as a politician and activity in the Green Party ( MP) ,of which she spent nine years as a spokesman of the party, she became one of Sweden’s most popular politicians and a person many admires.

Maria Wetterstrand , who has a master’s degree in biology from the University of Gothenburg has studied Scandinavian languages ​​, and remains an avid fan of their ideals . She continues to have a passion for mankind and environment topics with books like ” The new green wave ” and ” What is the enviroment and 100 other issues .” Maria Wetterstrand’s expertise in particullary environment and climate-issues has prepared her a place in the public climate discussions. You can read her columns in Dagens Industri and Sydsvenska Dagbladet .

Because environmental and climate issues are becoming more common , nevertheless in business, Maria Wetterstrand is often hired as a lecturer and moderator . In her lectures she highlights the green and climate policy , but she also speaks with great knowledge about leadership , rhetoric topics, small business , education and diversity.

Klicka här för pressbild(er) på Maria Wetterstrand

Print Friendly, PDF & Email