Contents utbud

Lotta SnickareJämställdhetsföreläsare som ger fakta och konkreta exempel

Lotta Snickare är konsult inom organisation och ledarutveckling. Hon var tidigare chef för Swedbanks ledarutveckling och har senare forskat om ledarskap på Centrum för Bank och Finans på KTH.

Snickare har samarbetat om ett par bokprojekt med Liza Marklund. 1998 var de två skribenter på den politiska rapporten Härifrån till jämställdheten. 2005 skrev de två boken Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra ihop.

Lotta Snickare talar även om ledarutveckling och om den forskning inom området som hon bedriver.

Lotta Snickare är jämställdhetsföreläsare med en unik förmåga att kombinera fakta och konkreta exempel från såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn. Lotta är dessutom ledarutvecklare – hon är sedan tio år chef för Swedbanks ledarutveckling – ledarskapsforskare – hon forskar inom ledarskap och ledarutveckling vid Centrum för Bank och Finans på KTH – och författare – hon har tillsammans med Liza Marklund skrivit flera böcker om jämställdhet.

Lotta Snickares ämnen är “Den osynliga ojämställdheten”. Vi är så vana vid ojämställdheten att vi inte ser den. Ojämställdheten är det naturliga, vårt vanliga sätt att bedöma och bemöta människor omkring oss. Ett annat ämne är “Genuskunskap ger snabbare karriär”.

Kvinnliga chefer på Swedbank som fick genuskunskap gjorde till exempel snabbare karriär än de som inte fick det. När vi vet hur ojämställdhetens makt- och möjlighetsstrukturer ser ut och fungerar kan vi bryta dem.

Ytterligare ett ämne är “Varför har flickor sämre självförtroende än pojkar trots att de har bättre skolbetyg?” Varför blir flickorna duktiga och pojkarna stökiga? Och vad kan vi göra för att ändra det?


Print Friendly, PDF & Email