Contents utbud

Linus HolmgrenEmployer branding och rekrytering i sociala medier

– Gör dig synlig och attraktiv i det nya digitala landskapet, och få en djupare förståelse för hur arbetsgivare arbetar med digital rekrytering.
Varför skulle de allra bästa vilja jobba just hos er, och verkligen bidra till verksamhetens mål? Känner man till er och vet man hur ni är som arbetsgivare? Har ni en ambition att arbeta mer strukturerat med employer branding?

Linus drivs av övertygelsen att goda relationer med potentiella och nuvarande medarbetare är lika avgörande för en organisations framgångar som relationerna med kunder, ägare och investerare. Externt så ger ett starkt employer brand både ökad träffsäkerhet och sänkta rekryteringskostnader. Internt så är kulturen den starkaste konkurrensfaktorn för att skapa en attraktiv arbetsplats där människor verkligen engarerar sig och bidrar. Det går inte att kopiera en företagskultur och ett framgångsrikt employer branding arbete börjar därför inifrån genom motiverade och engagerade medarbetare.

Han har många års erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare att kommunicera ett sanningsenligt och attraktivt employer brand. Linus är till vardags VD och senior rådgivare och har arbetat med uppdrag för både företag, myndigheter och branscher, med varierande rekryterings-målgrupper och utifrån både ett svenskt och internationellt perspektiv.

Linus Holmgrens föreläsningar ger både inspiration och exempel, konkreta verktyg och modeller för ert arbete med att attrahera och engagera rätt medarbetare.

Print Friendly, PDF & Email