Contents utbud

Lars AppelqvistLars Appelqvist är Koncernchef på Löfbergs som idag är en av världens största importörer av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Lars har ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågor och har goda erfarenheter av hur affärsverksamheten främjas av företagets vilja att göra gott och bidra till en bättre värld. Han pratar om kaffebranschens utmaningar och hur de jobbar med hållbar utveckling i alla led, från böna till kaffekopp. ”Det ska vara lätt för våra kunder att göra rätt”. Lars berättar om de olika produktmärkningarna (som Fairtrade, Rainforest, KRAV och EUs ekologiska märkning) och hur Löfbergs Lila ska erbjuda 100 % hållbara produkter.

Hållbar lönsamhet är en grundförutsättning för Löfbergs med kaffebranschens utmaningar där produktionsförutsättningarna spelar mycket stor roll. Lars ger fem grundläggande hållbarhetsperspektiv för Löfbergs; lönsamhet, etiskt, socialt, miljö och långsiktighet.

Löfbergs är mycket bra på att hantera hållbarhetsfrågor och processerna i den egna värdekedjan från böna till kopp – transporter, förädling, lager, försäljning – men har ingen egen kontroll över odling som kan motsvara 80% av påverkan på hållbarhetsfrågorna. Det är därför viktigt att ta stöd av olika internationella organisationer och certifieringar i utvecklingen av odlingsförutsättningarna. Lars ger exempel på flera initiativ som utmärker Löfbergs ambition att bidra till och säkerställa långsiktig tillgång på kaffe utifrån hållbarhetskrav.

Löfbergs har som målsättning att hela sortimentet ska vara fullt certifierat till år 2016. Kunderna förstår värdet och hållbarhetsmålen är en konkurrensfaktor. Det är viktigt att kommunicera målen och om/när vi uppnår dem säger Lars. Även om vi inte uppnår dem, det är bättre att visa varför och våga ta frågan istället för att gömma oss och bli tagna på sängen om något inte skulle fungera. Lars hänvisar till olika ”köttskandaler” där aktörerna inte varit tydliga eller tagit reda på vilka förutsättningar som de anser ska gälla. Ett annat exempel, men bra, är Unilever som med svenske Michael Treschow vid rodret har tydliga tillväxtmål att dubbla omsättningen fram till år 2020 men att samtidigt halvera sin klimatpåverkan. En ambition som kommer att kräva extremt nytänkande som med all sannolikhet också innebär olika konkurrensfördelar och ökat intresse från konsumenterna.

Print Friendly, PDF & Email