Contents utbud

Kjell SundvallKjell Sundvall är en av landets mest kända och framgångsrika filmregissörer med succéer som Vi hade i alla fall tur med vädret, Jägarna, Grabben i graven bredvid, Tomten är far till alla barnen, ett antal Beckfilmer, Hotet, Vinnare eller förlorare och Jägarna 2.

Kjell talar om hur man skapar enhet, motivation och kreativitet bland många färgstarka personligheter med starka viljor. Hur förenas nytänkande med goda ledar- och medarbetaregenskaper och struktur? Han delar med sig av sina tankar och idéer kring motivation, arbetsglädje, ledarskap, teambuilding, kreativitet och ger spännande inblickar i filmens värld när han håller föreläsningar i olika sammanhang.

I sitt yrke som regissör måste Kjell få människor att fungera tillsammans, att ge allt, att ställa upp sent en fredag när de hade räknat med att vara hemma med familjen. En enda missnöjd person kan förstöra för alla andra. Alla människor är ju som bekant unika och för att en grupp skall kunna fungera bra tillsammans krävs förståelse för individernas olikheter. Kjell tar upp frågor om vad som driver en framåt och hur man motiverar sig själv och sina medarbetare. För att kunna kommunicera på bästa sätt med sina medarbetare måste man lära sig förstå varandra. Vilken typ av individer har du i din närhet? Är de känsliga? Går de att skämta med? Är de sällskapsmänniskor eller ensamvargar? Allt detta och mer därtill måste man sätta sig in i för att kommunikationen med kollegor, chefer, familj och vänner skall fungera.

Kjells föredrag är mycket inspirerande, underhållande och fulla med humor och skratt. Han är en sprudlande och intensiv person, med rötterna fast förankrade i den norrländska tryggheten. Han delar med sig av sina personliga erfarenheter som regissör, medmänniska och ledare och ger åhörarna konkreta exempel och verktyg att använda i det dagliga livet, inte bara på arbetsplatsen.

Print Friendly, PDF & Email