Contents utbud

Kent PerssonUnder åren 2012-2015 var Kent Persson partisekreterare för Moderaterna.  Innan dess var Kent Persson bland annat kommunalråd och landstingsråd.

Det innebär att Kent Persson har en gedigen erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och politik. Kent Persson har arbetat både med ett operativt och strategiskt ansvar, en kombination som gör att Kent Persson kan erbjuda intressanta föreläsningar med bra bredd och djupt innehåll.

Kent Persson är en van föreläsare, under drygt 20 år har han arbetat med att hålla olika typer av föredrag, för såväl mindre grupper som stora sällskap. Kent Persson har också en gedigen erfarenhet av att vara moderator.

Ett par exempel av föredrag:

Lyssna istället för att prata
Föredrag om hur man genom att lyssna på människor bygger förtroende för sin verksamhet. Nya Moderaterna använde just verktyget lyssna för att lägga grunden för sin förnyelse och med det bygga förtroende. Hur gick det till och vad kan andra lära sig av det arbetssättet.

Ja istället för nej
Föredrag om hur man lägger grunden för och genomför förändring av en organisation eller företag, trots att det finns ett motstånd. Så ser du till att det blir ja istället för nej. Tips och idéer på hur man förbereder, genomför och lyckas med förnyelse och förändringsprocesser.

Världen springer förbi oss – dags att fika!
Föredrag om en värld i ständig förändring och att den springer förbi oss om vi sitter still. Därför är det dags att fika! Tips och idéer på hur man kan starta kreativa processer och vända hot till framgångar.

Det nya medielandskapet – så lyckas ni!
Det svenska medielandskapet har på kort tid genomgått stora förändringar. Ett nytt medielandskap har uppstått med fler kanaler och med ett högre nyhetstempo än någonsin. Hur ska man agera i detta nya landskap för att lyckas och få ett positivt genomslag och vad ska man undvika? Ett föredrag som går igenom hur det nya medielandskapet ser ut och fungerar och förslag på hur man ska jobba för att lyckas.

I stormens öga
Föredrag om media- och krishantering. Så undviker man att hamna i kris, med handfasta tips på hur man hanterar och tar sig ur en kris.

Så får du en dialog 1 200 000 människor
Föredrag om hur du bygger upp och genomför en nationell kampanj. Valåret 2014 som träffade Moderaterna 1.2 miljoner människor i sin dörrknackningskampanj. Hur genomför man en sådan stor kampanj med begränsade resurser och vad kan vi lära oss utav det.

När tiden inte räcker till som chef
Föredrag om hur du som chef och ledare kan lyckas med ditt uppdrag. När tiden upplevs alltmer som en bristvara är det viktigt att använda den rätt. Tips och idéer på hur du motiverar dina medarbetare och hur du utvecklar ditt ledarskap till att bli mer öppet och framgångsrikt.

Moderator:
Kent Persson har lång erfarenhet av att vara moderater. Jag kan förbereda, hålla ihop, genomföra och följa upp konferenser, allt för att ert, evenemang eller event ska bli så bra som möjligt.

Print Friendly, PDF & Email