Säkerhet

Jan KallbergDen digitala utvecklingen driver en transformering av privat och offentlig verksamhet, vilket både har möjligheter och hot inbyggda när trycket från det samhälle som förändras tvingar oss till anpassning. Digital transformation ställer nya krav på verksamheter som inte längre är enbart tekniska och organisatoriska när den yta en verksamhet visar mot omvärlden radikalt ökas genom […]

Läs mera

Soleyman GhasemianiHan är utbildad socionom och har jobbat inom familjehemsverksamheten. Föreläser ofta om hedersrelaterat våld och jobbar med det dagligen. Soleyman brinner för folks rättigheter vilket har återspeglar sig i mitt författarskap också. Ett annat ämne han föreläser om och har skrivit en hel del om är om barns grundläggande fri- och rättigheter och hur vuxenvärlden trampar ner på dessa […]

Läs mera

Sara MohammadSara Mohammad är grundare och ordförande för Riksorganisationen GAPF- Glöm Aldrig Pela och Fadime. Sara Mohammad är kvinnan som lyft upp det hedersrelaterade våldet i ljuset och på den politiska agendan, ett problem samhället länge blundat för men efter flera uppmärksammade våldsdåd och mord blivit en angelägen samhällsfråga. Sara grundade riksorganisationen GAPF och är i […]

Läs mera

Alexander TillyKONFLIKTER, HOT OCH VÅLD Alexander Tilly är en av Sveriges ledande experter inom området konflikter, hot och våld. Han håller utbildningar, seminarier och föreläsningar, anlitas av privata företag, myndigheter, kommuner och landsting och arbetar med en mängd olika branscher. 2014 skrev han boken “Förebygg hot och våld på jobbet” som nominerades till årets arbetsmiljöbok. I […]

Läs mera

Håkan BuskheHåkan Buskhe har mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling och verksamhetsstyrning av både svenska och internationella kommersiella företag. Buskhe kom till Saab som VD och koncernchef den 1 september 2010. Innan dess var han VD och koncernchef för energibolaget EON Nordic AB. Han har också innehaft ett flertal befattningar inom transport- och logistikbranschen. Buskhe […]

Läs mera

Sven HirdmanSven Hirdman, är en av våra mest kända Svenska diplomater och ambassadörer. Hirdman har varit anställd på Utrikesdepartementet sedan 1963 och var ambassadör i Moskva, London och Peking. Chef för Krigsmaterielinspektionen 1987-1994 Sven var en av huvudpersonerna i ubåtsjakten på 80-talet och regeringens utredare Rolf Ekéus konstaterade i en statlig offentlig utredning, att regeringen genom […]

Läs mera

Peter Lilius

 Brottsligheten är numer ett vardagligt inslag som många tyvärr har tvingats acceptera som en del av en normal vardag. Personal och företagare utsätts ständigt för angrepp från såväl vardagsbrottslighet till organiserad grov brottslighet. I många fall är det de vi litar på och anförtror oss åt, medarbetare, kunder, leverantörer som både begår och gör brotten [...]
Läs mera