Juridik

Ann-Katrine RothAnn-Katrine Roth är jurist, konsult och författare. Hon är övertygad om att jämställdhet ger goda effekter, både i privat och offentlig sektor. Jämställdhet och mångfald föder framgång. Ann-Katrine jobbar också med mångfald utifrån ett lönsamhetsperspektiv och har breddat verksamheten med CSR frågor (företagens samhällsansvar). Ann-Katrine Roth har tidigare arbetat inom bank- och finansbolag, JämO och […]

Läs mera

Peter AnderssonArbetsmiljörätt – Psykosocial arbetsmiljö Peter Andersson har en juristexamen och undervisar idag i bland annat arbetsmiljörätt, socialrätt, ersättningsrätt och diskrimineringsrätt. Peter har även en examen från journalisthögskolan, har jobbat som samhällsreporter på P3 och var sedan tingsnotarie innan han började doktorera. I sin avhandling i juridik har Peter Andersson studerat arbetsgivares ansvar för att förebygga […]

Läs mera

Geir LippestadGeir Lippestad, även känd som djävulens advokat föreläser bland annat om varför han valde att ta sig an Breivikmålet. Advokat Geir Lippestad, som blivit känd som Anders Bering Breiviks offentliga försvarare. Frågan som många troligtvis ställer sig är att hur det är möjligt att försvara en massmördare? Geir Lippestad har många års erfarenhet inom juridiken. […]

Läs mera

Annika BlekemoAnnika Blekemo (Jur.kand.) har arbetat vid Stockholms universitet sedan 1993 med forskning, ofrivillig misskötsel, arbetsrättsliga förhandlingar och undervisning i arbetsrätt. Annika ägnar även sin tid åt att föreläsa och hålla workshops i arbetsrättsliga ämnen på företag, kommuner och andra universitet och högskolor, både beträffande övergång av verksamhet samt individuell och kollektiv arbetsrätt, diskriminering samt förhandlingsteknik. […]

Läs mera