Contents utbud

Johan von SchreebJohan von Schreeb är en svensk läkare (kirurg). Han är känd som “katastrofläkare” och en av grundarna till Svenska Läkare utan gränser.

Förutom att vara läkare och grundare av Svenska Läkare utan gränser är Johan en omvittnat bra ledare. Han är även van att leda i katastrofer. Att leda i katastrofer handlar om att skapa ordning i kaos och tydligt definiera och prioritera bland enorma behov. Brist på resurser kräver snabba beslut och lösningar. Johan von Schreeb har mer än tjugo års erfarenhet av att leda insatser i katastrofer världen runt.

Hans föreläsningar utgår från utmaningar med Ledarskap, hur man fattar beslut med bristfällig information och om hur man får läkare och personal att fokusera på de uppgifter som måste lösas akut under minst sagt prövande omständigheter. Johan von Schreebs föreläsningar behandlar även svårigheten att ställa människa mot människa.

Johan utsågs till Årets svensk 2014 med motiveringen: “Med konkreta insatser för människor som drabbas av naturkatastrofer, epidemier och krig skänker Johan von Schreeb hopp där drömmarna om en bättre värld krockar brutalt med verkligheten. Genom att grunda Läkare utan gränser i Sverige har han banat väg för många efterföljare som med stort eget risktagande lindrar lidande runt om i världen”. Han tilldelades i december 2014 Prins Carl-medaljen för sina framstående internationella humanitära insatser.

Johan var en mycket uppskattad sommarpratare i P1 2017. Han fick mycket höga betyg i pressen.

Print Friendly, PDF & Email