Contents utbud

Johan LagerbielkeJohan Lagerbielke arbetar som föreläsare, utbildare och rådgivare med förhandlingsteknik och förändringsprocesser.

Johan har en bakgrund som forskare i ekonomisk psykologi på Handelshögskolan i Stockholm med en MBA från samma högskola och en fil.kand i svenska och psykologi. Han har verkat som konsult sedan 1995 och är certifierad utbildare.

Den gemensamma nämnaren är mänskliga förhållningssätt och vilka beteenden som är effektivast i olika situationer. Den gemensamma nämnaren är mänskliga förhållningssätt och vilket beteende som är effektivast i olika situationer. Johan också har under många år varit verksam vid Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för ekonomisk psykologi.

Johan arbetar på tre sätt:
– Korta föreläsningar
– Kurser/träningar i en till fem dagar i förhandlingsteknik
– Organisationsförändrings- eller ledarskapsprogram i 7-12 dagar

Johans föreläsningar
– Förhandling
– Förhandlingsteknik
– Försäljning och förhandling
– Ekonomisk psykologi
– Konflikthantering
– Att skapa verkliga förändringar i organisationer
– Förändringens psykologi
– Implementera förändringar i organisationer

Johans kurser/utbildningar
– Förhandlingsskola
– Grundkurs i förberedelse inför förhandling
– Inköpsförhandling
– Säljförhandling
– Förhandlingsteknik för jurister
– Förhandling för projektledare, Ledarskapsprogram
– Förändringsprocessprogram

Delar med sig av nya perspektiv och insikter
Forskning och fördjupade teoretiska studier i kombination med praktik som konsult har givit honom nya perspektiv och insikter i förhandlingsteknik, ledarskap och organisationsförändringar.

Johan brinner för att tillämpa insikter från forskning praktiskt. Hans fokus ligger på att arbeta med förhållnings- och arbetssätt som underlättar och effektiviserar verksamheten i företag. Struktur och strategier blir slag i luften om de inte blir förankrade i beteenden och hur vi kommunicerar med varandra. Johan arbetar med förändring genom personlighetsutveckling och grupputveckling. Han anser att man måste gå mycket djupare än vad ledarskapsträning/ HR-arbete gör idag om det skall få någon organisatorisk effekt.

På Handelshögskolan har Johan under många år varit den lärare vars kurser regelmässigt får bäst utvärderingar av studenterna (se DI 2000-02-09).

Print Friendly, PDF & Email