Contents utbud

Jens OrbackJens Orback är journalist och politiker, idag verksam som generalsekreterare för Palmecentret, arbetarrörelsens internationella organ med inriktning på demokrati, mänskliga rättigheter och fred. 2004-2006 var han statsråd i Justitiedepartementet med ansvar för demokrati-, storstads-, integrations- och jämställdhetsfrågor.

Jens har en fil kand i nationalekonomi från Stockholms universitet. Han har arbetat med konjunkturbevakning och marknadsanalys på PK-bankens samhällsekonomiska sekretariat och har tjänstgjort vid Finansdepartementets internationella avdelning som departementssekreterare med bevakning av den internationella ekonomisk-politiska utvecklingen.

Sin karriär inom media började Jens som inrikesreporter för Riksradions samhällsredaktion i Kanalen, P1. Han är ett välbekant ansikte för många från programmen Striptease och Inte bara Orback som visades i SVT. Han har också medverkat i många andra sammanhang som programledare och debattör.

Jens engageras ofta som moderator/programledare vid olika evenemang.

Print Friendly, PDF & Email