Contents utbud

Jan KallbergDen digitala utvecklingen driver en transformering av privat och offentlig verksamhet, vilket både har möjligheter och hot inbyggda när trycket från det samhälle som förändras tvingar oss till anpassning.

Digital transformation ställer nya krav på verksamheter som inte längre är enbart tekniska och organisatoriska när den yta en verksamhet visar mot omvärlden radikalt ökas genom transparens, digital perception och färre manuella mänskliga moment. Det som en gång var unika varumärken, igenkända verksamheter och starka kundrelationer kan snabbt lösas upp och ersättas av andra mer adaptiva konkurrenter.

Jan har en tjugoårig erfarenhet från USA i olika roller inom både privat och offentlig sektor. Medan många svenska företag och myndigheter kämpar med digitaliseringsomställningen har amerikaner varit snabbare att anpassa sig.

Vad är det som gör att amerikaner är mer anpassningsbara? Hur möter vi en verklighet som byter skepnad i en hastighet vi aldrig tidigare sett?

Jan har ett erfaret öga för detaljer, hur detaljer formerar sammanhang och hur sammanhang blir till verklighet. En styrka i Jans föreläsningar är att de är baserade på en realistisk utblick som kan omsättas i det dagliga förändringsarbetet genom att tänka större och genomdriva en adaptiv strategi.

Redan som tonåring hade Jan ett genuint dataintresse och sedan dess följt utvecklingen i olika roller som forskare, konsultchef, lärare, IT-säkerhetkonsult och omvärldsbevakare. I dagsläget är han Assistant Professor på United States Military Academy, mer känt som West Point, och forskar på hur den digitaliserade världen kommer att se ut 5 – 10 år från nu.

Jan har avlagt en PhD i offentligt ledarskap vid University of Texas at Dallas, en Master i statsvetenskap vid University of Texas at Dallas samt är jur.kand. från Juridicum på Stockholms Universitet.

I Försvarsmakten var Jan tidigare reservofficer och krigskompanichef. Han var tidigare forskare vid Cyber Security and Education Institute, Erik Jonsson School of Engineering and Computer Science, University of Texas at Dallas, och avlagt CISSP examen. Han har författat ett trettiotal vetenskapliga artiklar och är en van och driven presentatör.

Jan kan presentera och vara moderator på både svenska och engelska.

Print Friendly, PDF & Email