Contents utbud

Jack BergJack Berg är generalsekreterare i Svenska klätterförbundet. Han är en av Sveriges mest erfarna klättrare då han varit aktiv sedan 60-talet. Han håller kurser i bergsklättring och arbetar även som kursledare åt IBM i stor omfattning.

Jack har bergsklättrat i närmare 40 år över hela världen. Han har varit med och organiserat många expeditioner i bl a Sydamerika och Himalaya och därmed skaffat sig erfarenhet och kunskaper utöver själva klättringen. Han har organiserat olika expeditioner med allt vad det innebär i form av sponsring, PR och sätta samman fungerande grupper. I sina föredrag liknar Jack bergsbestigning med det vardagliga arbetet i företaget, organisationen etc.

Han drar paralleller med uppkomna situationer under expeditionerna och vad man kan dra för lärdom av dessa, både på individuell nivå samt för gruppen som helhet.

Print Friendly, PDF & Email