Contents utbud

Jack Berg

Jack Berg är generalsekreterare i Svenska klätterförbundet. Han är en av Sveriges mest erfarna klättrare då han varit aktiv sedan 60-talet. Han håller kurser i bergsklättring och arbetar även som kursledare åt IBM i stor omfattning.

Jack har bergsklättrat i närmare 40 år över hela världen. Han har varit med och organiserat många expeditioner i bl a Sydamerika och Himalaya och därmed skaffat sig erfarenhet och kunskaper utöver själva klättringen. Han har organiserat olika expeditioner med allt vad det innebär i form av sponsring, PR och sätta samman fungerande grupper. I sina föredrag liknar Jack bergsbestigning med det vardagliga arbetet i företaget, organisationen etc.

Han drar paralleller med uppkomna situationer under expeditionerna och vad man kan dra för lärdom av dessa, både på individuell nivå samt för gruppen som helhet.