Contents utbud

Ingrid LarssonPersoncentrerad vård är kärnan i all omvårdnad

Ingrid Larsson är Leg. sjuksköterska, Fil. dr i Hälsa och vårdvetenskap, Universitetslektor vid Högskolan i Halmstad och disputerade 2013 med avhandlingen Personcentrerad vård i reumatologisk omvårdnad.

För personer med bland annat reumatiska sjukdomar och biologisk läkemedelsbehandling är livet ofta kantat av bedömningar, administration, behandlingar och uppföljningar av både sjukdom och läkemedel. Ingrid Larsson har i en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping visat att sjuksköterskan har en viktig roll för dessa patienter och att en personcentrerad vård stärker patienters trygghet, förtrogenhet, delaktighet och oberoende.

En personcentrerad vård är respektfull, individanpassad och personstärkande och har en helhetssyn där patienter ses som unika personer. I en personcentrerad vård sker ett möte och en förhandling mellan två experter: patienten som expert på sin sjukdom/ohälsa och sjuksköterskan som expert i sin profession.

Ingrid Larsson föreläser om hennes slutsatser: Med en personcentrerad vård ökar patientens trygghet och delaktighet. Resultaten visar att personcentrerad vård är kärnan i reumatologisk omvårdnad och leder till en jämbördig relation mellan patient och sjuksköterska. Avhandlingen stöder därmed införandet av personcentrerad vård i reumatologisk omvårdnad och forskning.

För att förbättra omhändertagandet av patienter med biologisk läkemedelsbehandling utformades inom ramen för avhandlingsarbetet en sjuksköterskeledd mottagning. Mottagningen var baserad på personcentrerad vård och hade som syfte att ersätta vartannat läkarbesök i uppföljningen av den biologiska läkemedelsbehandlingen. Den sjuksköterskeledda mottagningen var säker och effektiv för patienterna och tillförde ett mervärde i vården genom att patienterna kände trygghet, förtrogenhet och delaktighet.

Ingrid Larsson är en engagerad och påläst föreläsare som med sina kunskaper och erfarenheter ger nya perspektiv på hur vården kan och kanske bör se ut.

Print Friendly, PDF & Email