Contents utbud

Inger HanssonInger Hansson är fil. kand. och diplomerad coach med inriktning på yrkes- och personlig utveckling.

Hon har i snart tjugo år, och för mer än en kvarts miljon åhörare, arbetat som föreläsare, författare, skribent och projektledare med specialisering på kommunikationsutbildningar och personlighetsutvecklande kurser.

Inger Hansson föreläser om självkänsla, kommunikation och om att finna balansen mellan arbete och fritid. Hon har även mycket tankar kring hur stor betydelse bemötande och beteende har i vår samvaro med andra människor. Visst vore det lättare om omgivningen ändrade sig ibland, men den enda du kan göra om, är dig själv!

Inger är en fängslande och personlig föreläsare med mycket humor och värme. Genom sina föreläsningar vill hon förmedla hur vi själva kan påverka mötet med andra människor genom vår kommunikation, och hur vi kan finna en balans i livet och undanröja missförstånd, missnöje och oro som annars lätt tar vår energi.

Som föreläsare vill Inger beröra. Hennes övertygelse är att om åhörarna får skratta emellanåt, trots att budskapet är allvarligt så lyssnar man bättre. Humor är en bristvara på många arbetsplatser. Skrattet sammanför oss människor och vi arbetar bättre tillsammans om vi kan ha roligt under tiden.

Inger tilldelades 2012 års Stora Talarpris med motiveringen;
”Inger Hansson förmedlar allvarliga budskap i en skön blandning av humor, värme och visdom. Som föreläsare når hon rakt in i publikens hjärta med sina kloka tankar om hur vi hanterar förändring, får samarbete och ökad arbetsglädje.”

Print Friendly, PDF & Email