Contents utbud

Harry McNeilHarry är VD på företaget 29K som hjälper organisationer utveckla sin verksamhet och förbättra medarbetarnas välmående och prestationer utifrån kognitiv neurovetenskap. Harry är styrelseordförande i stiftelsen Ekskäret, har tidigare varit VD på Telge Tillväxt och VD på hållbarhetskonsultföretaget The Good Guys. Harry har jobbat som krishanteringskonsult för Riksbanken och näringslivssamordnare på Krisberedskapsmyndigheten. Han är grundare av Social Entrepreneurship Forum, Framtidsboxen och Protus.

Han har tidigare varit associerad forskare på Utrikespolitiska Institutet och arbetat i Kina, Afrika och USA. Harry har arbetat med ledarskapsutveckling på Fluidminds och Wiminvest. Han har en fil. kand. examen från den internationella ledarskapsskolan Kaospiloterna. Han har därutöver en Master of Finance från Svenska Managementgruppen och studerat affärsförhandlingsteknik vid Berkeley, matematik vid Lunds Tekniska Högskola och filosofi på Lunds Universitet.

Harry har stor erfarenhet som föreläsare, utbildare, moderator eller workshopledare. Harry har varit workshopledare, moderator och utbildare i över tio år. Han har varit ansvarig för såväl ledarskaps- som talangutvecklingsprogram som löpt allt från fyra dagar till 10 månader. Han har startat och lett sju organisationer och företag.

Inriktning för föreläsningar kan vara följande. Mer info nedan.

1. Samhällsförändrande entreprenörskap och hållbart företagande
2. Ungdomsarbetslösheten – varför, hur ser det ut och vad kan göras för att den ska lösas?
3. Autentiskt ledarskap och organisationer som får medarbetarna att excellera
4. Att rusta medarbetare och de yngre generationerna för en komplex och föränderlig värld
5. Så skapas framgångsrika samarbeten mellan privat och offentlig sektor

Print Friendly, PDF & Email