Contents utbud

Hans KullinHans Kullin är PR-konsult, föreläsare och rådgivare inom sociala medier. Han hjälper företag och organisationer att utveckla sin kommunikation med hjälp av sociala medier. I detta ingår tex att analysera företagets kommunikation i sociala nätverk/bloggar/forum mm, att planera strategiskt samt praktiskt implementera aktiviteter inom digital PR.

Sociala medier har på ett dramatiskt sätt förändrat hur människor hittar information. Vanliga människor har fått möjlighet att publicera tankar och åsikter om allt mellan himmel och jord. Och de pratar om produkter, tjänster och varumärken på ett sätt som kan ha stor påverkan på ett företags rykte.

Bloggar, Twitter och sociala nätverk är exempel på det nya sättet att ge och ta information. Det som verkar vara trams och personliga kommentarer, har blivit en kraft att räkna med i allt från opinioner till företags rykte – i realtid. Rätt utnyttjat kan företag med små medel nå ut direkt till sina kunder, men det kräver uthållighet och engagemang. Och kanske en förändrad syn på vad det innebär att göra affärer.

Hur kan företag och organisationer skapa affärsnytta med hjälp av sociala medier och hur kan en strategi för sociala medier stödja övrig marknadskommunikation? Sociala medier berör många delar av ett företag eller en organisation. Såväl marknadsavdelning, HR som kundtjänst använder, eller borde använda, de nya digitala kanalerna i sin verksamhet. Men kunskapen om verktygen är olika spridd i organisationerna, och ofta finns det behov av ökad kompetens för att företaget ska känna trygghet i att vara aktiv i sociala medier.

Hans föreläser och håller workshops med fokus på hur företag kan utnyttja digitala medier i sin verksamhet.

Print Friendly, PDF & Email